Ik steun
sluit

Join For Water

Water voor iedereen, omdat jij er om geeft. Join us!

Bekijk de video

Actief in 9 landen

We werken in België, Benin, Burundi, DR Congo, Ecuador/Peru, Haïti, Mali en Oeganda.

Ontdek waar we actief zijn

Verhaal

Voldoende middelen om duurzaam te werken

In de vallei van de Ouémé in Benin werkt Join For Water met zijn partner aan financieringsmechanismen om het onderhoud van de kanalen te verzekeren. Een stabiel financieel mechanisme is nodig om duurzaamheid te garanderen zodat het niet bij eenmalige ingrepen blijft.

Lees meer
4,2 km

aan drainagegrachten werden schoongemaakt

Meer verhalen

Verhaal

Een mijlpaal voor 60.000 mensen

In Bubanza, een gemeente in de gelijknamige provincie van Burundi, is recent een groot project ter verbetering van de toegang tot drinkwater afgerond. Zonder overdrijven betekent dit een belangrijke mijlpaal voor de lokale gemeenschap.

Lees meer
3

gezondheidscentra met een drinkwateraansluiting

60.000

mensen genieten van de drinkwaterinfrastructuur

Meer verhalen

Verhaal

Vrouwenrechten en rechten van de rivier hand in hand

Recent deed het Hooggerechtshof in Peru een belangrijke uitspraak over de rivier de Marañon. Die uitspraak betekent goed nieuws voor de milieubescherming in het algemeen en voor het beheer van het stroomgebied van de rivier de Mayo-Chinchipe, waar Join For Water en ProtosAndes actief zijn.

Lees meer
Meer verhalen

Verhaal

Wetlands als superhelden

Join For Water lanceerde recent een nieuw project dat wordt gefinancierd door de Conrad N. Hilton Foundation. Het project loopt van november 2023 tot december 2026.

Lees meer
Meer verhalen

Verhaal

Agenda 2024: Dealen met water

Bent u op professioneel vlak bezig met Natuur- en Milieueducatie of Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (NMEDO)? Of zet u zich (al dan niet professioneel) in voor een lokale overheid of vereniging? Dan kunt u niet ontbreken op deze inspiratiedag!

Lees meer
Meer verhalen

Verhaal

Agenda 2024: Waterdebat Vlaams Parlement

Het belang van voldoende en proper water valt niet te onderschatten. Met een eerste Groot Waterdebat wil de Watercoalitie, met Natuurpunt als mede-trekker, richting geven aan partijprogramma’s en een regeerakkoord die een veerkrachtig en gedragen waterbeleid centraal stellen.

Lees meer
Meer verhalen

Verhaal

Bosbeheer, hoe pakken we dat aan?

Bij het beheer van bossen zijn veel verschillende spelers betrokken. Elke speler heeft andere belangen, doelstellingen, beschikbare hulpbronnen en lokale prioriteiten. Join For Water werkt met 2 types bosbeheer: beheer door de gemeenschap en beheer door de gemeentelijke overheid.

Lees meer
Meer verhalen

Verhaal

Wetlands als superhelden

Oeganda - Nieuwe partner voor bescherming van stedelijke wetlands voor duurzame toegang tot water en veerkrachtige gemeenschappen.

Lees meer
Meer verhalen

Verhaal

Inspirerende permacultuur aan het Kivumeer

DR Congo – Collega’s die letterlijk met de voeten in de praktijk staan. Dat geldt voor al onze collega’s in de partnerlanden, maar zeker voor Achille Biffumbu, deeltijds medewerker bij Join For Water in DR Congo, en eigenaar van een boerderij waar veel uit te leren valt.

Lees meer
Meer verhalen

Verhaal

De weg naar erkenning als beschermd gebied

Het daadwerkelijk beschermen en herstellen van ecosystemen is een kernactiviteit voor Join For Water en zijn partners. Maar pleitbezorging bij organisaties en overheden rond dit thema is al net zo belangrijk. In Haïti werkt Join For Water daarom samen met AGRIBEL en GAFE.

Lees meer
32

Haïti telt 32 beschermde gebieden

4,8 %

van het Haïtiaanse grondgebied op zee is beschermd

Meer verhalen

Verhaal

Een nijpend probleem: tekort aan landbouwgrond

Mali is traditioneel een land waar akkerbouw gecombineerd wordt met bebossing en graasland voor vee. Een groeiend probleem daarbij is het grondbezit. In Mountougoula komen de traditionele gebruiken onder druk te staan door de toenemende bevolking.

Lees meer
Meer verhalen

Verhaal

Zandwinning in de Niger: zwaar en vervuilend werk

In het dorp Farabana verdienen de mensen hun dagelijkse kost met zandwinning. Dat is zwaar en gevaarlijk werk en de activiteiten vervuilen de rivier de Niger. Het is tijd voor actie.

Lees meer
Meer verhalen

Verhaal

Gedragsverandering voor beheer mangroves

Over gedragsverandering en hoe die te bereiken bestaan vele theorieën en modellen. Voor gedragsverandering in de wereld van de natuurbescherming bestaat een specifiek model. Onze partner Eco-Benin hanteert dit om te werken aan beheer van mangroves in een belangrijk natuurgebied.

Lees meer
Meer verhalen

Verhaal

Kanalen dienen niet alleen om over te varen

De bevolking die in de dorpen aan de oevers van de Wémé woont, is in sterke mate afhankelijk van de natuurlijke kanalen van deze rivier. Die kanalen zijn aan een schoonmaak of aan herstel toe, en dat over vele kilometers.

Lees meer
37%

van de inwoners gebruikt de kanalen voor vervoer van en naar de markt

20 km

kanalen wordt de komende jaren schoongemaakt

Meer verhalen

Verhaal

Democratisering van grensoverschrijdend stroomgebiedbeheer

Half december 2022 rondde onze partner Protos Andes de oprichting af van de "Binationale Waterschool", die werd uitgewerkt in het kader van het project "Cuidar; derechos de agua y resiliencia" ("Zorg; waterrechten en veerkracht"). Protos Andes deed dat in samenwerking met de Nationale universiteit van Loja, de Nationale universiteit van Jaén en de organisatie "Nature and Culture International Peru and Ecuador", en met de financiële en technische steun van Join For Water. Het initiatief is een pionier op het gebied van grensoverschrijdend onderwijs en sociale verbinding voor het democratisch bestuur van binationale stroomgebieden.

Lees meer
Meer verhalen

Verhaal

Een kwetsbaar moeras herstellen, stap voor stap

Een ecosysteem herstellen doe je niet zomaar even. Met een goede planning en de medewerking van onze partner JESE, slaagden we erin om tussen 2019 en 2021 al een mooie vooruitgang te boeken in het Rushango-moeras.

Lees meer
Meer verhalen

Verhaal

Schoon drinkwater verandert je leven

In sommige regio’s in Burundi heeft slechts 1 op 5 personen drinkwater dicht bij huis. Dat is ook zo in Bubanza waar Join For Water met zijn partner AVEDEC werkt aan een betere toegang tot water en sanitair.

Lees meer
20

minuten om een bidon water te halen, heen en terug

4

bidons water heeft een gezin gemiddeld nodig per dag

Meer verhalen

Verhaal

Herstel de mangrove en iedereen wint erbij

Mangroves zijn rijke ecosystemen, maar vaak worden ze bedreigd door houtkap. In het zuiden van Benin werkt Join For Water daarom op een dubbel spoor: de mangrove herstellen en een alternatief voorzien voor de behoefte aan hout.

Lees meer
800

mensen werkten mee aan het bomen planten

112

Waterinstallaties voorzien water en landbouw

Meer verhalen

Jouw steun maakt écht een verschil

Samen herstellen we ecosystemen en brengen we water dichtbij voor mensen die zonder zitten.

Steun ons

75.000

75.000 voetbalvelden is de totale oppervlakte waterrijke natuur die je jaarlijks helpt beschermen.

100.000

100.000 mensen plukken jaarlijks de vruchten van beschermde en herstelde ecosystemen of krijgen duurzame toegang tot water.

45%

45% van je gift krijg je terug via de belastingen (voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis).

85%

Gemiddeld gaat 85% van je gift naar onze waterprojecten. Hiermee mogen we ons tot de efficiëntste organisaties rekenen.

Verklein je watervoetafdruk ...

... in je dagelijkse leven, met je school of klas, met je vereniging, als lokale overheid en op het werk.

Ontdek hoe