Ik steun
sluit

Een integriteitsschending melden?

(c) Caleb Obed Chouchounou

Join For Water heeft een kwaliteitsvolle reputatie opgebouwd. Deze reputatie is voornamelijk gebaseerd op de competenties, de integriteit en het gedrag van ons personeel. Join For Water verwacht van zijn medewerkers, vrijwilligers en partners dat zij hun taak op een correcte en verantwoordelijke manier uitoefenen. Onze ethische code vormt hierbij de hoeksteen.

Ben je echter het slachtoffer geworden van een integriteitsschending door een van onze medewerkers, vrijwilligers of partners? Denk bijvoorbeeld aan machtsmisbruik, corruptie, fraude, racisme of seksisme. Of was je er getuige van? Bedankt om het ons te melden.

 

Een integriteitsschending melden

Iedere belanghebbende kan een integriteitsschending melden door het meldingsformulier in te vullen. Zo kunnen we hier gepast gevolg aan geven, alsook lessen uit trekken naar de toekomst toe.

Iedere melding wordt vertrouwelijk behandeld. Enkel de klachtenmanager (Tom Mestdagh) heeft toegang tot de informatie van de melding. Persoonsgegevens worden met niemand gedeeld tenzij met toestemming van de melder. In een later stadium kunnen anderen betrokken worden, indien de verdere behandeling van de klacht dit vereist.

Tevens waakt de klachtenmanager over de bescherming van de melder. Melders die hun klacht te goeder trouw melden mogen geen nadelig gevolg ondervinden van hun klacht. Melders krijgen een ontvangstbevestiging en worden op de hoogte gehouden van het gevolg dat eraan gegeven wordt.

Een klacht kan niet anoniem neergelegd worden, omdat dit een onderzoek onmogelijk maakt.

 

Advies

Voor advies of verdere informatie kan u steeds contact opnemen met onze raadgever integriteit: lisy.mijnhardt@joinforwater.be.