Ik steun
sluit

Waarom Join For Water?

(c) Dieter Telemans

 

Ons manifest

Join For Water garandeert water voor mens en natuur, vandaag én morgen. Dat doen we in 9 landen, samen met verschillende partners.

We pakken uitdagingen aan bij de bron: veerkrachtige zoetwaterecosystemen zijn het fundament voor het recht op water. We zijn er van afhankelijk, onder meer voor ons drinkwater, water voor landbouw en voedsel. Bovendien bieden ze bescherming bij overstromingen en droogtes.

Een duurzame toegang tot water is niet overal verzekerd. Wie geen toegang tot water heeft, vindt geen uitweg uit de armoede. Wie zuiver water heeft, kan naar school gaan, is gezonder en verwerft een beter inkomen.

De achteruitgang van waterrijke ecosystemen is een belangrijke oorzaak voor het gebrek aan water. Ontbossing leidt tot verdroging van de bodem, moeras wordt drooggelegd, vervuiling doet de waterkwaliteit afnemen. Ook de klimaatverandering brengt de natuur uit evenwicht en toont zich als een wereldwijde watercrisis. Bovendien leggen rijke landen via hun enorme consumptie beslag op zoetwatervoorraden, ook in lage-inkomenslanden.

Samen met partners in Afrika, Latijns-Amerika en België werken we aan oplossingen. We beschermen en versterken bedreigde ecosystemen, we geven toegang tot water, we leren van elkaar, we beïnvloeden het waterbeleid van overheden en creëren bewustzijn bij burgers en bedrijven.

 

Iedereen heeft recht op water. Join us!

Kom samen met ons in actie

Klimaatverandering, vervuiling, toenemende consumptie… Zoetwatervoorraden staan wereldwijd onder druk. Jouw gift voor water maakt een verschil voor mens en natuur, vandaag én morgen.   

Steun

Steun als bedrijf