Ik steun
sluit

Over Join For Water

Join For Water garandeert water voor mens en natuur, vandaag én morgen. Dat doen we in 9 landen, met verschillende partners. Samen zetten we in op klimaatactie voor een watercyclus in evenwicht, en op milieubeheer voor bescherming van onze watervoorraden. We verbeteren de toegang tot en het beheer van drinkwater en sanitaire voorzieningen en maken water beschikbaar voor de productie van voedsel. We ijveren voor bewuste consumptie.

Elk jaar beschermen en herstellen we waterrijke natuur, goed voor een oppervlakte van 75.000 voetbalvelden. 100.000 mensen plukken jaarlijks de vruchten van beschermde en herstelde ecosystemen of krijgen duurzame toegang tot water.

Lees ons manifest!

 

Aanpak

Onze aanpak vertrekt vanuit een basisprincipe: iedereen heeft recht op water, zowel de mens als de natuur. Om dat recht waar te maken, is samenwerking noodzakelijk. Join For Water kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met een veertigtal partners op het terrein. Dat zijn organisaties die zijn opgericht in de landen waar we werken, en die de levenskwaliteit van hun gemeenschap verbeteren en/of het milieu beschermen. We leren van elkaar en groeien samen. Daarnaast betrekken we ook andere partners, zoals bedrijven, overheden, stichtingen, onderzoekspartners, netwerken en middenveldorganisaties.

Het recht op water is niet alleen vandaag belangrijk. Daarom stellen we de bescherming van waterrijke ecosystemen centraal in onze werking. Door deze waardevolle natuur te beschermen of te herstellen, kunnen we in de toekomst van haar voordelen blijven genieten. Maar ook op een andere manier denken we aan morgen: een goed beheer van de infrastructuur zorgt ervoor dat die blijft werken.

 

Dame giet water uit een kom in een andere kom.
Sinds 2002 leggen we ons exclusief toe op water. (c) Stéphane Brabant

 

Geschiedenis

Op 14 januari 1977 werd Protos – het latere Join For Water – opgericht door Antoon De Pesseroey, een mecenas-industrieel uit het Gentse.

Protos start zijn werking in Haïti, en breidt in 1982 uit naar DR Congo. In de jaren ’90 worden activiteiten opgestart in Benin (1994), Mali (1995), Rwanda, Burundi, Ecuador en België (1997). In 2000 volgt Oeganda en in 2006 Madagaskar. Protos rondt zijn werking mooi af in Rwanda (2016) en Madagaskar (2018). Het team in Ecuador gaat sinds 2017 verder als een zelfstandige organisatie.

In de jaren ’80 wordt duidelijk dat infrastructuurwerken ook goed beheerd moeten worden. Om een goed beheer te kunnen garanderen, is het belangrijk dat de relevante actoren (gemeenschappen, overheden, organisaties) van bij het begin betrokken worden. Protos evolueert zo naar een organisatie die oog heeft voor technische én sociale aspecten. Vanaf de jaren ’90 gaat meer aandacht naar het versterken van plaatselijke ngo’s en besturen, naar regionale planning en beheerstructuren en naar beleidsbeïnvloeding.

2002 is een belangrijke mijlpaal. Protos spitst zich voortaan exclusief toe op water – drinkwater, sanitatie, hygiëne en water voor landbouw – en verwerft zo een unieke positie als de enige water-ngo in België. De principes van Integraal Waterbeheer worden toegepast, een vorm van waterbeheer die rekening houdt met de behoeften van de verschillende gebruikers, bovenstrooms en benedenstrooms, vandaag en morgen. Er is ook steeds meer aandacht voor goed lokaal beheer. Niet onbelangrijk, want in veel landen worden de bevoegdheden voor onder meer drinkwatervoorziening overgeheveld van het nationale naar het regionale of lokale niveau.

In 2017 krijgt het programma in België nieuwe accenten. Protos legt de link tussen ons watergebruik en de mondiale wateruitdagingen. De watervoetafdruk is een concept dat steeds meer ingang vindt.

Op Wereldwaterdag 2019 krijgt Protos een nieuwe naam: Join For Water. Fris, activerend en gericht op samenwerking. Join For Water positioneert zich met deze naam nog sterker als de water-ngo in België.

Klimaatverandering, demografische groei en watervervuiling plaatsen ons voor nieuwe uitdagingen. We kunnen niet langer uitgaan van de vanzelfsprekendheid van voldoende zoetwatervoorraden. Vanaf 2022 past Join For Water daarom een nieuwe strategie toe, waarbij de bescherming en het behoud van waterrijke ecosystemen centraal staan. Veerkrachtige waterecosystemen zorgen er voor dat voldoende water beschikbaar blijft, voor drinkwater, water voor de landbouw, en water voor de natuur zelf. Bovendien bieden ze bescherming tegen klimaatgrillen.