Ik steun
sluit

Steun ons als bedrijf

Met de steun van bedrijven zetten we grote stappen vooruit

Klimaatverandering, vervuiling, toenemende consumptie… Zoetwatervoorraden staan wereldwijd onder druk. Steeds meer bedrijven komen in actie en investeren in water voor mens en natuur.

Fiscaal voordeel

Uw bedrijfsgift is fiscaal aftrekbaar via de vennootschapsbelasting. Meer informatie vindt u bij de Ondernemingsdatabank.

75.000 voetbalvelden

is de totale oppervlakte waterrijke natuur die uw bedrijf jaarlijks helpt beschermen.

100.000 mensen

plukken jaarlijks de vruchten van beschermde en herstelde ecosystemen of krijgen duurzame toegang tot water.

(c) Joseph Muhumuza

Getuigenis

Join For Water en De Watergroep bundelen de krachten binnen een globaal en duurzaam waterverhaal, vandaag en voor de generatie van morgen.

Kathleen De Schepper, directeur Externe Relaties De Watergroep
Lees de getuigenis

Deze bedrijven maken ons werk mee mogelijk:

Enkele projecten uitgelicht:

Een klimaatverhaal op een landsgrens

Een betere toegang tot drinkwater in een snelgroeiende stad

Mangroveherstel voor ecologische veerkracht

Ons financieel beheer

Uw donatie wordt goed besteed. Onder 'Publicaties' vindt u onze jaarverslagen.

Uw administratie

Als u dat wenst bezorgen we u een schuldnota voor uw boekhouding. In de maand maart van het volgende jaar ontvangt u een kwijtschrift of fiscaal attest.

Deze website is 100% beveiligd. Alle bankgegevens om de betaling te verwerken worden versleuteld via het SSL-protocol.

Samenwerken?

Jasmine Kestens is verantwoordelijk voor de partnerschappen met bedrijven. Neem gerust contact op om een samenwerking te bespreken.

Jouw steun is belangrijk

Waterrijke ecosystemen vragen dringend herstel en bescherming. Daarnaast zijn er nog steeds miljoenen mensen die geen toegang hebben tot schoon water. Ontdek waarom ons werk en jouw steun belangrijk zijn.

Ontdek waarom

FAQ

Uw bedrijfsgift is welkom op BE22 5230 8036 1747, rekening van Join For Water. Als u dat wenst bezorgen we u een schuldnota voor uw boekhouding. In de maand maart van het volgende jaar ontvangt u een kwijtschrift of fiscaal attest.  

Samenwerken? Jasmine Kestens is verantwoordelijk voor de partnerschappen met bedrijven. Neem gerust contact op om een samenwerking te bespreken: jasmine.kestens@joinforwater.be

Join For Water zoekt partners die ons willen steunen om het recht op water te garanderen voor mens en natuur. Daarbij zijn zowel eenmalige giften als samenwerkingen op langere termijn mogelijk. Een structurele samenwerking biedt Join For Water natuurlijk meer perspectief en zekerheid. We kunnen daarbij ook nagaan of uw bedrijf ons, behalve financieel, ook met specifieke kennis of expertise zou kunnen steunen. 

Bekijk hierboven onze samenwerkingsmogelijkheden. 

Join For Water werkt samen met bedrijven uit alle sectoren, groot en klein, Belgisch en internationaal. We merken interesse voor het thema water bij alle mogelijke ondernemingen. Water is dan ook een essentiële grondstof voor iedereen.  

Veel bedrijven baseren hun duurzaamheidsstrategie of hun MVO-beleid op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG’s) van de Verenigde Naties. Join For Water is de enige ngo in België die focust op SDG 6, “Verzeker toegang tot en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen”. Deze doelstelling is heel nauw verbonden met andere ontwikkelingsdoelstellingen zoals het bestrijden van armoede en honger, en de doelstellingen rond gezondheid, gendergelijkheid, onderwijs, klimaatactie, leven op het land, leven in het water, en partnerschappen. Door steun te verlenen aan de doelstellingen van Join For Water draagt uw bedrijf dus ook bij aan de andere SDG’s. 

Door acties zoals het beschermen en herstellen van bos- en moerasgebied in de partnerlanden te steunen, compenseert u bovendien de uitstoot van CO2.  

Join For Water garandeert water voor mens en natuur, vandaag én morgen. Dat doen we in 9 landen, samen met verschillende partners.

We pakken uitdagingen aan bij de bron: veerkrachtige zoetwaterecosystemen zijn het fundament voor het recht op water. We zijn er van afhankelijk, onder meer voor ons drinkwater, water voor landbouw en voedsel. Bovendien bieden ze bescherming bij overstromingen en droogtes.

Een duurzame toegang tot water is niet overal verzekerd. Wie geen toegang tot water heeft, vindt geen uitweg uit de armoede. Wie zuiver water heeft, kan naar school gaan, is gezonder en verwerft een beter inkomen.

De achteruitgang van waterrijke ecosystemen is een belangrijke oorzaak van het gebrek aan water. Ontbossing leidt tot verdroging van de bodem, moeras wordt drooggelegd, vervuiling doet de waterkwaliteit afnemen. Ook de klimaatverandering brengt de natuur uit evenwicht en toont zich als een wereldwijde watercrisis. Bovendien leggen rijke landen via hun enorme consumptie beslag op zoetwatervoorraden, ook in lage-inkomenslanden.

Samen met partners in Afrika, Latijns-Amerika en België werken we aan oplossingen. We beschermen en versterken bedreigde ecosystemen, we geven toegang tot water, we leren van elkaar, we beïnvloeden het waterbeleid van overheden en creëren bewustzijn bij burgers en bedrijven.

Iedereen heeft recht op water.

 

Hier lees je meer over onze aanpak en geschiedenis.