Ik steun
sluit

Nieuws

De Watergroep, meer dan een financiële partner 

Ingenieurs van JIRAMA, een drinkwaterbedrijf in Madagaskar, wisselen kennis uit met medewerkers van De Watergroep tijdens een werkbezoek in België. (c) Dries Moorthamers

Drinkwaterbedrijf De Watergroep is al vele jaren een belangrijke partner van Join For Water. Er werden belangrijke samenwerkingen opgezet in onder meer DR Congo, Madagaskar, Benin en Burundi. 

Kathleen De Schepper is directeur Externe Relaties bij De Watergroep. “Voor De Watergroep is Join For Water de structurele partner waarmee we samenwerken aan waterprojecten in het Zuiden. Als openbaar nutsbedrijf willen we onze kennis en expertise ook inzetten in regio’s waar het niet zo evident is dat er elke dag drinkbaar water uit de kraan komt, laat staan dat er een goed uitgebouwde publieke watervoorziening is. Wat zowat 15 jaar geleden startte als zuiver financiële ondersteuning is uitgegroeid tot een projectsamenwerking waarbij ook veel aandacht gaat naar  kennisuitwisseling  

Join For Water beantwoordt perfect aan de vereisten die we vanuit De Watergroep stellen aan onze maatschappelijke buitenlandse projecten. Belangrijk daarbij is een grote betrokkenheid van de lokale stakeholders. Die staat garant voor een wederzijdse kennisinbreng en zorgt er bovendien voor dat de uitgevoerde projecten een duurzame toekomst tegemoet gaan.  

Dankzij de sterke lokale verankering en de programmawerking van Join For Water kaderen de projecten binnen een groter geheel. Zo kunnen we voor een groot aantal inwoners het verschil maken via het leveren van zuiver water, in combinatie met bronbescherming en goede voorzieningen voor afvoer en zuivering van afvalwater.  

Ook in Vlaanderen voelen we de gevolgen van de klimaatverandering op het vlak van waterbeschikbaarheid, droogte, watersnood door extreme regenval … Daarom werken we hier niet alleen samen op het vlak van fondsenwerving maar zetten we ook de waarde en het belang van water samen in de kijker. Join For Water en De Watergroep bundelen de krachten binnen een globaal en duurzaam waterverhaal, vandaag voor de generatie van morgen.”