Ik steun
sluit

Gebruiksvoorwaarden

© Bart Dewaele

Algemeen

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website, die bereikbaar is op www.joinforwater.be en www.joinforwater.ngo en die door Join For Water wordt beheerd. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden. Wenst u hiermee niet akkoord te gaan, dan vragen wij u vriendelijk de website verder niet te gebruiken.

 

Toegang tot en gebruik van de website

Join For Water doet er alles aan om de toegang tot de website te verzekeren, doch in de mate van het mogelijke en zonder garantie. Het kan dus voorvallen dat de website, om welke reden dan ook, gedurende onbepaalde tijd en zonder verwittiging offline is.

 

Inhoud

Met deze website wil Join For Water informatie verstrekken over de werking van de organisatie en over de wereldwaterproblematiek. Hoewel de inhoud secuur werd samengesteld, kan Join For Water niet garanderen dat de informatie te allen tijde actueel en volledig is. Join For Water behoudt zich het recht om de inhoud van de website te wijzigen.

Op bepaalde pagina’s wordt gelinkt naar externe websites. Join For Water is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, foto’s, films en andere materialen op deze website zijn eigendom van Join For Water en worden beschermd door de daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, tenzij anders vermeld (zoals bijvoorbeeld het geval is voor bepaalde foto’s, waarvan de fotograaf in kwestie eigenaar blijft).

Het is toegestaan een deel van de website te printen of te downloaden en te verspreiden, doch enkel voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. We vragen om steeds melding te maken van het copyright © Join For Water, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Het is niet toegestaan om foto’s te printen of te downloaden en te verspreiden die een ander copyright hebben dan © Join For Water.

 

Persoonsgegevens

Op deze website worden persoonsgegevens verzameld die door Join For Water – en enkel door Join For Water – beheerd worden. Meer informatie hierover leest u in onze privacyverklaring.

 

Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze website kan u zich richten tot info@joinforwater.be.