Ik steun
sluit

Wat we doen - Klimaatactie voor een watercyclus in evenwicht

Een klimaatverhaal op een landsgrens

Het stroomgebied van de Mayo-Chinchipe in Ecuador en Peru staat onder druk. Intensieve veeteelt en landbouw vernielen de kostbare ecosystemen die de watercyclus en het klimaat reguleren. De oplossingen vereisen de medewerking van twee overheden.

Ecuador & Peru
Ecuador & Peru
60%

In Peru is het aantal overstromingen sinds 1970 met 60% toegenomen.

40.000

40.000 hectare natuur wordt beschermd of hersteld dankzij onze activiteiten.

Op de grens tussen Ecuador en Peru bevindt zich het stroomgebied van de Mayo-Chinchipe. Die rivier ontspringt in Ecuador, in het Andes-gebergte, en stroomt er door páramo, een tropisch waterrijk ecosysteem op grote hoogte. Vervolgens loopt hij door bossen om in het tropische regenwoud uit te monden in de 6.400 kilometer lange Amazone. De Mayo-Chinchipe is dus een bron van een van de belangrijkste rivieren ter wereld.

De páramo in het Ecuadoraanse deel van het stroomgebied wordt de spons van de Andes genoemd. Het bestaat uit meren, veen, grassen en mossen die samen heel veel water ophouden. Maar het ecosysteem wordt bedreigd door intensieve veeteelt: als páramo vertrappeld wordt door koeien, komen krachtige broeikasgassen vrij. Dat is ook het geval wanneer zones worden drooggelegd voor de landbouw.

Aan Peruviaanse zijde vormen de negatieve gevolgen van koffieteelt de voornaamste bedreiging voor het stroomgebied. Hiervoor worden kostbare bossen en tropisch woud gekapt en vervuilen schadelijke pesticiden en meststoffen de watervoorraden en de bodem.

Er is een beheerplan besproken tussen beide landen, maar Peru heeft het plan niet onderschreven.

 

Koffie wordt op niet-duurzame wijze geteeld en beschadigt zo een belangrijk klimaatregulerend ecosysteem. (c) Bart Dewaele

 

Wat we doen

Met de organisatie Protos Andes (Ecuador), NCI (Ecuador/Peru) en de universiteiten van Loja (Ecuador) en Jaén (Peru) zeten we initiatieven op voor een duurzaam beheer van het stroomgebied. Een greep uit de activiteiten:

  • We beschermen de páramo door stroken te voorzien waar geen landbouwactiviteiten mogen plaatsvinden.
  • We beschermen bronzones die de Mayo-Chinchipe voeden en herstellen aangetaste gebieden.
  • We herbebossen. Bomen zorgen ervoor dat water beter in de bodem kan dringen.
  • We promoten agrobosbouw, een landbouwtechniek waarbij niet alleen gewassen maar ook bomen worden geplant. Die houden nutriënten en water in de bodem.
  • We zoeken naar oplossingen om het graasland voor vee te beperken.
  • We nemen het binationaal beheerplan onder de loep en pleiten bij de Peruviaanse overheid om het te ratificeren, want dat is tot op heden niet gebeurd

 

Deze activiteiten maken deel uit van een ruimer programma in Peru en Ecuador dat tot doel heeft schoon en voldoende water beschikbaar te houden voor mens en natuur. Er wordt ingezet op bescherming van de watervoorraden, toegang tot drinkwater en water voor de productie van voedsel.

 

Zet je schouders onder dit project!

Met jouw steun beschermen we een belangrijk ecosysteem op de grens tussen Ecuador en Peru, bedreigd door niet-duurzame landbouw. Je herstelt de zogenaamde páramo, kostbare natuur die het klimaat reguleert en de watervoorraden verzekert.

Ik doe een gift