Ik steun
sluit

Wat we doen - Milieubeheer voor gezonde watervoorraden

Mangroveherstel voor ecologische veerkracht

(c) Bing

De mangroven in de delta's van de rivieren Mono en Ouémé worden bedreigd door houtkap en zoutwinning. Nochtans zijn het cruciale ecosystemen. We zoeken naar manieren om de mangroven te behouden, zonder de behoeften van gemeenschappen uit het oog te verliezen.

Benin
Benin
45.500

45.500 mensen plukken de vruchten van onze activiteiten om ecosystemen te herstellen.

In het zuiden van Benin werken we in twee stroomgebieden: dat van de Ouémé en de Mono. Deze rivieren vormen cruciale watervoorraden voor duizenden mensen. Ze worden allebei omringd door een natuurlijk wonder: mangroves.

Mangroves bestaan uit struiken en bomen met opvallende, boven het rivierwater uitstekende wortels. Ze komen voor in kustgebieden en rivierdelta’s en beschermen gemeenschappen tegen stormen en overstromingen. Ze voorkomen erosie, houden sedimentpartikeltjes vast en filteren water. Het zijn dus echte klimaat- en milieuhelden! Bovendien zijn ze essentieel voor de voortplanting van vissen, belangrijk voor de biodiversiteit en de visvangst.

Maar de mangroves staan onder druk. Rond de Mono worden mangrovebomen gekapt voor houtskool voor de snel toenemende bevolking. In de buurt van de Ouémé moeten de bomen wijken voor de landbouw. Waar mangroves verdwijnen, vallen ook de vele voordelen die ze bieden weg.

 

Herbebossing met mangrovebomen.
Herbebossing met mangrovebomen. © Join For Water

 

Wat we doen

Met de Beninse organisaties CREDEL en Éco-Bénin zoeken we naar oplossingen die de noden van de bewoners lenigen, maar ook de mangroves behouden. Een greep uit de activiteiten:

  • We herbebossen met mangrovebomen, maar ook met snelgroeiende bomen voor de productie van houtskool.
  • We onderhouden kleine kanalen: overtollige sedimenten en sterk woekerende vegetatie worden verwijderd, met hulp van de plaatselijke gemeenschappen.
  • We verwijderen de invasieve waterhyacinten, die hele meertjes en stukken rivier zo sterk overwoekeren dat ze niet alleen alle leven in het water wegnemen, maar ook vlot transport verhinderen.
  • We onderzoeken of we de waterhyacinten kunnen omzetten tot houtskool, zo hoeven er geen mangrovebomen voor te verdwijnen.

 

Deze activiteiten maken deel uit van een ruimer programma in Benin dat tot doel heeft schoon en voldoende water beschikbaar te houden voor mens en natuur. Er wordt ingezet op bescherming van de watervoorraden en de beschikbaarheid van water voor de productie van voedsel.

 

Zet je schouders onder dit project

Met jouw steun beschermen en herstellen we de mangroves rond de Mono- en de Ouémé-rivier in Benin. Die worden bedreigd door bevolkingsgroei en landbouw. Samen zoeken we oplossingen zonder daarbij de noden van de bevolking uit het oog te verliezen.

Ik doe een gift