Ik steun
sluit

Wat we doen

Een selectie uit onze waterprojecten

De projecten hieronder zijn onderdelen van ruimere programma’s in de landen waar we actief zijn. Ze geven een goed idee van de verschillende activiteiten die een programma kan omvatten. We benaderen het thema water immers steeds in een ruime context: enerzijds moeten waterrijke ecosystemen beschermd en hersteld worden, enkel zo kunnen we van de voordelen van deze ecosystemen – de zogenaamde ‘ecosysteemdiensten’ – blijven genieten. Anderzijds zijn infrastructuur en beheerinitiatieven nodig om de ecosysteemdiensten – zoals drinkwater, water voor de landbouw – voor de mens (langdurig) beschikbaar te maken.