Ik steun
sluit

De weg naar erkenning als beschermd gebied

De mangrove van Haut-Fourneau is van levensbelang voor een honderdtal gezinnen. (c) Céline Jacmain

HAÏTI – Het daadwerkelijk beschermen en herstellen van ecosystemen is een kernactiviteit voor Join For Water en zijn partners. Maar pleitbezorging bij organisaties en overheden rond dit thema is al net zo belangrijk. In Haïti werkt Join For Water daarom samen met AGRIBEL en GAFE.

Heel concreet gaat het in Haïti over het lobbywerk om de mangrove van Haut-Fourneau te erkennen als beschermd gebied. Een honderdtal gezinnen in het kustgebied van Port-de-Paix (noordwesten) is voor al zijn behoeften afhankelijk van dit ecosysteem. Maar het wordt onder meer bedreigd door de bevolkingstoename.

Onze partner AGRIBEL trekt deze pleitbezorging en kan daarbij rekenen op de steun van GAFE (Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement). AGRIBEL zelf is gespecialiseerd in landbouwtechnieken en duurzame landbouw en zet zich in voor de bescherming en het herstel van de mangrove. Ze hebben een boomkwekerij, herbeplanten de zone met mangrovebomen en werken een duurzaam exploitatieplan uit.

Ons streefdoel is dat de mangrove op de officiële lijst komt van beschermde kustgebieden van het Haïtiaanse ministerie van Milieu. Om dat te bereiken is pleitbezorging nodig.

Steun van het nationaal agentschap

In 2022 was er een workshop om het proces van pleitbezorging beter te begrijpen, toekomstige bondgenoten en potentiële tegenstanders te identificeren, en een beknopt actieplan uit te werken.

Na deze workshop zijn 2 mensen van het nationaal agentschap voor beschermde gebieden ANAP naar de zone getrokken. Deze eerste ontmoeting was zeer vruchtbaar, want na een bezoek aan de mangrove en een ontmoeting met de gemeenschap van Haut-Fourneau verzekerde het ANAP zijn steun aan het team.

Haïti telt momenteel 32 beschermde gebieden, waarvan er 18 op het land liggen en 14 langs de kust, goed voor 8,3% van het grondgebied en 4,8% van het grondgebied op zee. De Internationale unie voor natuurbescherming – IUCN – waar 86 landen en meer dan 1000 organisaties lid van zijn, stelt voor elk land-lid doelstellingen op. Voor Haïti zou het percentage op land en op zee ongeveer moeten verdubbelen, en het ANAP is dan ook gemotiveerd om het percentage beschermde gebieden in Haïti te verhogen.

 

Meer over onze partners Agribel en GAFE.

Oorspronkelijke tekst: Céline Jacmain

Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant

Provincie Vlaams Brabant