Ik steun
sluit
Haïti Agribel Logo

AGRIBEL

AGRIBEL beschikt over een centrum voor beroepsopleiding (ETAGE Ecole Technique d’Agriculture et de Gestion de l’Environnement), gespecialiseerd in duurzame landbouw en opgericht door Haïtiaanse academici. De opleiding is gericht op jongeren, en op mensen die zich willen heroriënteren. Landbouwtechnieken, agrarisch ondernemerschap en financiële solidariteit zijn de belangrijkste onderdelen. ETAGE stemt de opleiding af op de specifieke behoeften ter plaatse en wil vooral jongeren wapenen om zelf hun problemen aan te pakken.

Als partner van Join For Water werkt AGRIBEL op 2 specifieke domeinen mee.

  1. Herstel-instandhouding-ontwikkeling van een complex van mangrove-ecosystemen. Een honderdtal gezinnen in het kustgebied van Port-de-Paix is voor al zijn behoeften afhankelijk van dit ecosysteem. Maar het wordt onder meer bedreigd door de bevolkingstoename. In samenwerking met lokale vissers, jongeren, … zal gewerkt worden aan oplossingen die basissanering, gezinseconomie, waterbeheer, educatie, ecologie en toerisme integreren. Wij hopen dat de mangrove zo op de officiële lijst komt van beschermde kustgebieden van het Haïtiaanse Ministerie van Milieu. Om dit te bereiken is pleitbezorging nodig.
  2. Lokale kennis opbouwen, om oplossingen voor duurzame ontwikkeling op te baseren. AGRIBEL wil via ETAGE indicatoren ontwikkelen om beter te rapporteren over de toestand van het milieu en het beheer/de exploitatie van de hulpbronnen. ETAGE zal gegevens verzamelen over de watervoorraden, de ecosystemen en de sociale en economische situatie van de gemeenschappen. De verzamelde gegevens vormen dan de basis voor bewustmaking en het bepleiten van een goed beleid.

 

Haïti Agribel landbouw partner opleiding
Op de boerderij van Agribel in Port-de-Paix krijgen jongeren de landbouwpraktijk onder de knie. (c) Agribel

 

Opgericht in 2015
Partner van Join For Water sinds 2022