Ik steun
sluit

Wat we doen

Water om voedselproductie te waarborgen

De wereldbevolking neemt toe, dus moet de voedselproductie omhoog, wat vandaag lang niet overal kan, bijvoorbeeld omdat er geen water beschikbaar is. Door klimaatverandering en veranderend consumptiegedrag moeten we nog bewuster omspringen met water. De landbouwtechnieken moeten daarom aangepast worden aan een kleiner watergebruik.

72%

De landbouw gebruikt 72% van het wereldwijd beschikbare zoet water.

9 miljard

Tegen 2050 zijn we met 9 miljard mensen en zal de voedselproductie met 50% stijgen.

Voldoende voedsel, het hele jaar door. Daar is niet enkel water voor nodig, maar ook een doordachte landbouwstrategie. Met onze partners zoeken we naar technieken die waterzuinig zijn en onze watervoorraden niet vervuilen.

In de eerste plaats maken we water beschikbaar voor de landbouw in regio’s die met voedseltekorten kampen. Daarnaast is efficiëntie een belangrijk aandachtspunt: (meer) produceren met minder water. We streven bovendien naar een zo klein mogelijke milieu-impact: landbouw gaat immers vaak samen met boskap, en pesticiden en meststoffen vervuilen de watervoorraden. In de keuze van landbouwtechnieken houden we rekening met de klimaatuitdagingen en anticiperen we op een ontwricht milieu.

Samen met onze partners kunnen we dankzij deze aanpak het welzijn van gemeenschappen verbeteren.

 

Water vloeit over een akker in Haïti.
Water vloeit over een akker in Haïti. (c) Dieter Telemans

 

Wat we doen?

 

  • Irrigatie: van pompen en kanalen tot druppelirrigatie en bevloeiingsmethodes die aangepast zijn aan een veranderend klimaat;
  • Wateropslag in valleien, wetlands en meertjes: dit water kan vervolgens op akkers gebruikt worden in perioden van droogte;
  • Aangepaste gewassen kweken, die onder meer droogteresistent zijn;
  • Biolandbouw en boslandbouw, voor een evenwichtige bodem en beperkte milieu-impact;
  • Hergebruik van water bevorderen en waterverlies beperken;
  • Erosie beperken, onder meer via terrasbouw en infiltratiegeulen;
  • Beleid stimuleren voor een landbouwsector die zuinig omspringt met watervoorraden, in België en in andere delen van de wereld;
  • (…)

Zorg voor voldoende voedsel

Met jouw steun maken we water beschikbaar voor de landbouw. Je draagt bij aan de productie van voedsel in regio’s waar dat niet evident is. Die voedselproductie gebeurt waterzuinig en vervuilt plaatselijke watervoorraden niet met pesticiden of meststoffen.

Ik doe een gift