Ik steun
sluit

Wat we doen - Water om voedselproductie te waarborgen

Voldoende water op de akker het hele jaar door

© Caleb Obed Choucounou

De boeren in de vlakten van de Mono en de Ouémé hebben aan het einde van het droogseizoen te weinig water en dus magere oogsten met dreigende voedseltekorten. Bijkomende irrigatie en aangepaste teelten kunnen dit verhelpen.

Benin
Benin
20%

Tussen 1970 en 1990 daalde de gemiddelde jaarlijkse neerslag met 20%.

58%

Sinds 2013 daalde het bosareaal met 58%.

In het zuiden van Benin werken we in de vlakten langs de Mono- en de Ouémé-rivier. De boeren kweken er vooral rijst, maïs, maniok en groenten. In de eerste plaats voor zichzelf, maar ook om te verkopen in nabije grote steden zoals Cotonou en Lomé.

In het droge seizoen, het ideale moment voor de teelt, zijn de boeren afhankelijk van grondwater. Helaas worden ze op het einde van het seizoen geconfronteerd met watertekorten waardoor de oogst dreigt te mislukken, en dus ook de voedselzekerheid en de inkomsten in het gedrang komen.

Op de benedenloop van de Ouémé wordt de toegang tot water voor de landbouw nog bemoeilijkt omdat kanalen verstopt zijn door ophoping van sedimenten. Daardoor kan het water niet gelijkmatig verdeeld worden en kunnen de grondlagen niet goed aangevuld worden.

We selecteren de meest kwetsbare producenten op basis van socio-economische criteria. In samenwerking met andere organisaties worden ze begeleid bij de teelt, de verwerking en de vermarkting van hun producten.

 

Irrigatie op een anders droge akker..
Irrigatie op een anders droge akker. © Caleb Obed Choucounou

 

Wat we doen

Met de Beninse organisaties CREDEL, Eco-Bénin, Social Watch-Benin en CIRAD zetten we samen in op een duurzamer gebruik van water voor landbouw en voedselproductie. Een greep uit de activiteiten:

  • We brengen risicozones en watervoorraden in kaart, testen mogelijke oplossingen, en evalueren of we ze breder kunnen toepassen.
  • We ontwikkelen aangepaste aanvullende irrigatiesystemen om de akkers, ook aan het einde van het droge seizoen, van voldoende water te voorzien.
  • We promoten agrobosbouw en agro-ecologie, landbouwmethoden waarbij niet alleen gewassen maar ook bomen worden geplant en bodem- en waterconservering centraal staan.
  • We voorzien ondersteuning in het opvolgen van watertoevoer, het efficiënt inzetten van irrigatiewater, onderhoud van irrigatie- en drainage-infrastructuur, en duurzame landbouwmethoden.

 

Deze activiteiten maken deel uit van een ruimer programma in Benin dat tot doel heeft schoon en voldoende water beschikbaar te houden voor mens en natuur. Er wordt ingezet op bescherming van de watervoorraden en water voor de productie van voedsel.

 

Zet je schouders onder dit project!

Met jouw steun komen er extra irrigatievoorzieningen en aangepaste teelten in de vlakten van de Mono en de Ouémé, twee belangrijke rivieren in Benin. Zo werk je samen met onze partners aan een oplossing voor de dreigende voedseltekorten in de regio.

Ik doe een gift