Ik steun
sluit

Wat we doen - Water om voedselproductie te waarborgen

Waterslimme kleinschalige landbouw in stedelijk gebied

© Moussa Fofana

De watervoorraden in Mali staan erg onder druk door lange periodes van extreme droogte, een hoge bevolkingsgroei en ontbossing. De landbouwers hebben onvoldoende water om de bevolking van voldoende voedsel te voorzien. Door slimme irrigatie en agro-ecologie verbetert de oogst.

Mali
Mali
400%

Tussen 2000 en 2019 is de geïrrigeerde landbouw langs de Niger-rivier en zijn zijrivieren met 400% toegenomen.

2.400

We bereiken 2.400 boeren met acties rond irrigatie, agrobosbouw en erosiebestrijding.

De activiteiten van Join For Water situeren zich in Mali in drie gemeenten: Baguinéda-Camp, Mandé en Mountougoula, nabij de hoofdstad Bamako in het bovenstroomgebied van de Niger. Baguineda en Mandé grenzen aan de rivier de Niger, Mountougoula ligt op een plateau met drie riviertjes die deels droogvallen in het droge seizoen. De gemeenten zijn nog landelijk, maar verstedelijken snel en chaotisch met negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit en voor de waterbeschikbaarheid.

De klimaatverandering maakt het waterbeheer voor de boeren steeds ingewikkelder en verhoogt de kwetsbaarheid van de landbouw en de veeteelt in de Sahel. Voedselschaarste dreigt. Het water wordt niet efficiënt ingezet wat tot conflicten tussen gebruikers kan leiden.

We werken aan een duurzaam gebruik en beheer van water in 16 dorpen met in totaal 28.089 inwoners. Er is bijzondere aandacht voor vrouwen. Hun belangen worden beter gegarandeerd via hun deelname aan het waterbeheer van hun dorp.

 

Boer in Mali verzorgt jonge plantjes op een akker.
Voldoende water is een voorwaarde om voedselonzekerheid te bestrijden. © Adama Sanogo

 

Wat we doen

Met de Malinese organisaties CSPEEDA, CNSFN, ICRAF en IPR/IFRA zetten we samen in op een duurzamer gebruik van water voor landbouw en voedselproductie. Een greep uit de activiteiten:

  • We herbebossen de interventiezone en promoten er agrobosbouw. Bomen zorgen ervoor dat water beter in de bodem kan dringen.
  • We ontwikkelen en verbeteren kleinschalige en efficiënte irrigatie voor tuinbouwers.
  • We gebruiken natuurlijke oplossingen voor de bescherming en ontwikkeling van de oevers van de Niger en de zijrivieren, en voor de opslag, infiltratie en regulering van watervoorraden zoals de aanleg en het herstel van vijvers.
  • We doen maken gebruik van slimme irrigatietechnieken, agro-ecologie en agrobosbouw en onderzoeken het zelfreinigend vermogen van de rivier.

 

Deze activiteiten maken deel uit van een ruimer programma in Mali dat tot doel heeft schoon en voldoende water beschikbaar te houden voor mens en natuur. Er wordt ingezet op bescherming van de watervoorraden en water voor de productie van voedsel.

 

Zet je schouders onder dit project!

Met jouw steun voorzien we slimme irrigatie en zetten we in op agro-ecologie in verstedelijkende regio’s in Mali. Een duurzamer gebruik van water voor de productie van voedsel is noodzakelijk in een gebied waar de klimaatverandering heel sterk voelbaar is.

Ik doe een gift