Ik steun
sluit

Nieuws

Bosbeheer, hoe pakken we dat aan?

(c) Join For Water

Benin – Bij het beheer van bossen zijn veel verschillende spelers betrokken. Elke speler heeft andere belangen, doelstellingen, beschikbare hulpbronnen en lokale prioriteiten. Join For Water werkt met 2 types bosbeheer: beheer door de gemeenschap en beheer door de gemeentelijke overheid.

Bij gemeenschapsbeheer worden de lokale bewoners actief betrokken bij het beheer van de bossen in hun gebied. Die participatie zit vervat in de strategie van Join For Water. Het beheer omvat alluviale bossen –op plaatsen waar een rivier sediment heeft afgezet -, herbebossingsgebieden en andere beboste gebieden. Bij de bepaling van de herstelacties en de plaatsen waar die waar nodig zijn is iedereen betrokken. Dan wordt een beheercomité opgericht om de activiteiten te plannen en de regels vast te leggen. Die regels hangen af van de bedoeling van de herbebossing: dat kan productie zijn – denk aan hout en voedsel – , gekoppeld aan duurzaam herstel van andere ecosysteemdiensten, behoud van biodiversiteit, of herbebossing met het oog op bosbehoud, bijvoorbeeld voor de beleving van een cultus. Het pakketje regels komt tot stand in samenwerking met lokale ngo’s, de partners van Join For Water en lokale overheidsdiensten. Deze aanpak is gericht op het bevorderen van duurzaamheid, het terugdringen van ontbossing en het verbeteren van het levensonderhoud van de lokale bevolking via de ecosysteemdiensten.

Benin bosbeheer
(c) Join For Water

Bij gemeentelijk beheer is de ondersteuning van de gemeenten door Join For Water en zijn partners onderdeel van een algemene strategie voor het duurzaam beheer van ecosysteemdiensten. De gemeenten stellen gronden ter beschikking voor herbebossing met snelgroeiende en economisch rendabele soorten. Het aanleggen van productiebossen zorgt voor een stabiel financieel inkomen voor de lokale overheden. Bossen zijn immers een hernieuwbare bron, die zorgt voor een continue aanvoer van hout en bijproducten uit het bos. Dit helpt om de druk op natuurlijke bossen te verminderen.

Inkomsten die hieruit voortvloeien gaan naar een fonds voor duurzaam onderhoud van ecosysteemdiensten. Uit dit fonds kunnen de gemeenten putten om bijvoorbeeld de kanalen, belangrijk voor o.a. transport, te onderhouden.

Coördinatie is noodzakelijk

Gemeenschappelijk of gemeentelijk beheer van bossen draagt bij aan milieubescherming, armoedebestrijding en de bevordering van duurzaamheid. Het bosbeheer kan dus verschillen van zone tot zone, afhankelijk van lokale behoeften en beschikbare middelen. Een goede coördinatie tussen belanghebbenden, waaronder lokale gemeenschappen, gemeentelijke autoriteiten, gedecentraliseerde diensten en maatschappelijke organisaties, staat voorop.