Ik steun
sluit

Wat we doen

Milieubeheer voor gezonde watervoorraden

(c) Joseph Muhumuza

Waterrijke ecosystemen staan wereldwijd onder druk, onder meer door vervuiling, ontbossing en klimaatverandering. Nochtans zijn we er van afhankelijk voor ons drinkwater en voedsel, en beschermen ze ons tegen klimaatgrillen.

80%

Meer dan 80% van het afvalwater wordt rechtstreeks in de natuur geloosd.

3x

Natte natuur, zoals moerassen en wetlands, verdwijnt 3x sneller dan bossen.

Samen met onze partners beschermen en herstellen we kwetsbare zoetwaterecosystemen zoals brongebieden, moerassen, rivieren en grondwater. Op die manier dragen we niet alleen bij tot natuurbehoud, maar verbeteren we ook de levenskwaliteit van gemeenschappen.

Zonder waterrijke natuur is er geen drinkwater of (water voor) voedsel. Bescherming en herstel is vandaag een urgente zaak, maar is ook noodzakelijk om water beschikbaar te houden voor de toekomst.

Hoe we te werk gaan? We maken samen plannen met plaatselijke overheden, gemeenschappen en onze partners. We mikken steeds op een goed evenwicht tussen de menselijke noden (zoals drinkwater, water voor irrigatie, visvangst …) en natuurbehoud.

 

waterhyacinten worden uit rivier gehaald
Woekerende waterhyacinten worden uit de rivier gehaald zodat er voldoende licht en zuurstof in het water kan komen en de rivier bevaarbaar blijft. (c) Join For Water

 

Wat we doen?

 

  • Bomen planten, hun wortels houden water in de grond;
  • Moeras en mangrove heraanplanten, het zijn natuurlijke waterzuiveraars;
  • Bronzones beschermen, bijvoorbeeld door ze af te bakenen met bomen en struiken;
  • Afvalbeheer, zodat riviervervuiling vermindert;
  • Dammetjes en muurtjes op heuvels bouwen, zo kan regenwater beter in de grond dringen;
  • Overwoekerde kanalen openmaken, zo komt er opnieuw zuurstof (en leven) in het water;
  • Oevers beschermen, want sommige menselijke activiteiten beschadigen oevers. Hierdoor komt veel sediment in rivieren, waardoor de kosten van waterzuivering hoog oplopen;
  • (…)

Kom in actie voor het milieu

Met jouw steun beschermen en herstellen we kwetsbare zoetwaterecosystemen zoals brongebieden, moerassen, rivieren en grondwater. Zo draag je bij tot natuurbehoud, maar verbeter je ook de levenskwaliteit van gemeenschappen.

Ik doe een gift