Ik steun
sluit

Wat we doen - Milieubeheer voor gezonde watervoorraden

Bescherming tegen extreme verdroging en verzilting

© Dieter Telemans

In het noordwesten van Haïti leiden ontbossing, intensieve landbouw en klimaatverandering tot extreme verdroging. Water wordt er steeds minder toegankelijk. Aan de kust komt de waterkwaliteit dan weer in het gedrang door mangrovekap. We werken aan oplossingen, samen met een kwetsbare, maar veerkrachtige bevolking.

Haïti
Haïti
33%

Tussen 2001 en 2020 is ongeveer 33% van het primaire bos in Haïti gekapt.

15.630

15.630 mensen plukken de vruchten van onze activiteiten om ecosystemen te herstellen.

Het noordwesten van Haïti is een erg droge streek. We werken er in de stroomgebieden van drie rivieren: de Denisse, de Catinette en de Moustiques. De natuur in deze regio is zwaar aangetast en vraagt een flinke duw in de rug om uit een neerwaartse spiraal te komen.

De bevolking groeit, en daardoor ook de nood aan voldoende voedsel. Er wordt dan ook steeds meer aan landbouw gedaan in dit heuvelachtig gebied en bomen worden er gekapt om akkers te creëren. Een te intensieve landbouw in een droog klimaat is niet duurzaam en leidt tot een bodem die amper nog voedingsstoffen bevat. In de natte seizoenen regent het heel hard, maar het water kan nauwelijks in de harde, uitgedroogde bodem dringen.

We werken ook in het kustgebied van diezelfde regio. Hier doet zich een ander probleem voor: het mangrovebos wordt gekapt voor stookhout en uitbreiding van landbouwgrond. Het vraagt onmiddellijk herstel, want als het volledig zou verdwijnen, trekt zout zeewater in de droge gronden, die daardoor verzilten. De grondwaterkwaliteit en de bodemvruchtbaarheid nemen bijgevolg af.

 

Een meer in de heuvels van Haïti
De aanleg van meertjes in natuurlijke ‘kommen’ in het landschap verhogen de waterbeschikbaarheid. © Join For Water

 

Wat we doen

Met de Haïtiaanse organisatie ODRINO willen we verdere verdroging en verzilting tegengaan. Een greep uit de activiteiten:

  • We herbebossen gronden en richten een beheerscomité op dat toezicht houdt op de herbeboste gebieden. Bomen zorgen ervoor dat water beter in de bodem kan dringen.
  • We herstellen en beschermen de mangrove aan de kust.
  • We voorzien anti-erosieve structuren (muurtjes en grachten) in de heuvels. Die voorkomen grondverschuivingen en geven regenwater de tijd om in de harde bodem te dringen.
  • We zetten in op een gevoelige verhoging van de waterbeschikbaarheid en waterinfiltratie door meertjes aan te leggen in natuurlijke ‘kommen’ in het landschap.
  • We onderzoeken of bijenteelt een geschikte alternatieve inkomstenbron is voor intensieve, op verkoop gerichte landbouw.
  • We bouwen ecologische toiletten zodat mensen hun behoefte niet meer in de openlucht doen en zo de watervoorraden niet meer besmetten.

 

Deze activiteiten maken deel uit van een ruimer programma in Haïti dat tot doel heeft schoon en voldoende water beschikbaar te houden voor mens en natuur. Er wordt ingezet op bescherming van de watervoorraden, toegang tot drinkwater en sanitair, en water voor de productie van voedsel.

 

Zet jouw schouders onder dit project!

Met jouw steun willen we verdere verdroging en verzilting in de regio Moustiques in Haïti tegengaan. We zetten in op diverse milieu-ingrepen (herbebossing, mangrovebescherming, meertjes …) om de toegang tot water te kunnen blijven verzekeren.

Ik doe een gift