Ik steun
sluit

Wat we doen - Milieubeheer voor gezonde watervoorraden

Een brede milieu-aanpak in twee stroomgebieden

© Joseph Muhumuza

De stroomgebieden van de Semliki- en Mpanga-rivier zijn belangrijk voor miljoenen mensen, maar worden bedreigd door de negatieve effecten van landbouw, veeteelt, ontbossing en andere menselijke activiteiten. Samen met de gemeenschappen zoeken we duurzame oplossingen en brengen we evenwicht in de noden van mens en natuur.

Oeganda
Oeganda
10 meter

Oeganda verliest op sommige plaatsen langs de Semliki-rivier jaarlijks 10 meter land als gevolg van sterke erosie van de rivier.

1797 ha

1797 hectare waterrijke natuur wordt beschermd of hersteld dankzij onze activiteiten.

De Mpanga-rivier ontspringt in het Rwenzori-gebergte, stroomt langs de stad Fort Portal en mondt uit in Lake George. De Semliki ontspringt in DR Congo, markeert voor een stuk de grens met Oeganda en mondt uit in Lake Albert. De stroomgebieden liggen naast elkaar, in het westen van Oeganda.

De landbouw heeft er nefaste gevolgen voor de natuur: steeds meer bomen worden gekapt om plaats te maken voor akkers en vee. Daarnaast leiden landbouwactiviteiten ook tot erosie. Kale bodems zijn immers gevoeliger voor erosie, en koeien kunnen rivieroevers vernielen wanneer ze komen drinken. Die erosie lijkt niet erg, maar is heel problematisch: er komt enorm veel sediment, zoals kiezels en zand, in de rivier en vervuilende stoffen (zoals pesticiden) hechten zich aan de sedimentkorrels. Veel sediment verhoogt niet alleen de kosten om het water te zuiveren tot drinkwater, maar doodt ook dieren en planten in en rond de rivier.

Door de snelle groei van de stad Fort Portal nemen watervervuiling en ontbossing toe, met extra uitdagingen tot gevolg.

 

Koeien grazen aan de Semliki-rivier in Oeganda, die sterk erodeert
De Semliki-oevers eroderen erg sterk, waardoor de kosten om het rivierwater te zuiveren tot drinkwater hoog oplopen. © Brent De Smedt

 

Wat we doen

Met de Oegandese organisaties NRDI en JESE zetten we breed in op de bescherming van de watervoorraden. Een greep uit de activiteiten:

  • We planten bomen, die verstevigen rivieroevers en hellingen waardoor deze minder snel eroderen.
  • We zoeken oplossingen (bijvoorbeeld drinkbakken, omheining) zodat koeien niet meer aan de rivier komen drinken, eveneens om erosie van de oevers tegen te gaan.
  • We promoten agrobosbouw, een landbouwtechniek waarbij niet alleen gewassen maar ook bomen worden geplant. Die houden nutriënten en water in de bodem.
  • We lobbyen voor de bescherming van waterbronnen bij nationale en lokale overheden.
  • We beschermen wetlands, door de impact van lokale landbouw te verkleinen en bestaande wetgeving te laten vertalen naar lokale talen en te verspreiden via radioboodschappen.
  • We zetten opruimacties op rond de Mpanga-rivier in Fort Portal.
  • We bouwen ecologische toiletten zodat mensen hun behoefte niet meer in de openlucht doen en zo de watervoorraden niet meer besmetten.

 

Deze activiteiten maken deel uit van een ruimer programma in Oeganda dat tot doel heeft schoon en voldoende water beschikbaar te houden voor mens en natuur. Er wordt ingezet op bescherming van de watervoorraden, toegang tot drinkwater en sanitair, en water voor de productie van voedsel.

 

Zet je schouders onder dit project!

Met jouw steun verzekeren we de beschikbaarheid en kwaliteit van de watervoorraden in de stroomgebieden van de Mpanga- en Semliki-rivier in Oeganda. Samen met onze partners planten we bomen, promoten we agrobosbouw, beschermen we wetlands en voorzien we opruimacties rond rivieren.

Ik doe een gift