Ik steun
sluit

Nieuws

Herstel de mangrove en iedereen wint erbij

(c) Blanche Blakassi

Benin – Mangroves zijn rijke ecosystemen, maar vaak worden ze bedreigd door houtkap. In het zuiden van Benin werkt Join For Water daarom op een dubbel spoor: de mangrove herstellen en een alternatief voorzien voor de behoefte aan hout.

Mangroves bestaan uit mangrovebomen of struiken, en komen enkel voor langs tropische kusten en in rivierdelta’s. Ze zijn van groot belang voor mens en milieu: ze leveren hout aan de mens, ze voorkomen het binnendringen van zout water in zoetwatergebieden en beschermen de kusten tegen overstromingen, stormen en erosie. Daarnaast bieden ze een habitat aan waardevolle vis- en schelpdiersoorten. Mangroves zijn ook koolstofputten, dit betekent dat ze meer CO2 opnemen dan uitstoten. Wereldwijd spelen mangroves dus een cruciale rol in het streven naar een CO2-neutrale wereld.

Behoud en herstel van mangrovebossen zijn omwille van hun veelzijdige functies een zogenaamde nature based solution, een op de natuur gebaseerde oplossing, voor de gevolgen van de klimaatverandering.

In het zuidelijke deel van de gemeente Aguégués lagen tot in de jaren tachtig mangrovebossen op de oevers van de Ouémé en het meer van Nokoué. Ze zijn zo goed als verdwenen nadat ze werden gekapt voor houtwinning. Inmiddels zijn in dit gebied zogenaamde “acadjas” aangelegd, acadja verwijst naar een traditionele aquacultuurtechniek, typisch voor deze regio. Acadjas zijn als het ware parken die met afgezaagde takken in ondiepe wateren worden aangelegd, om zo een habitat voor bepaalde vissoorten te maken.

Join For Water werkte samen met de inwoners van de gemeente Aguégués, aan het herstel van de mangroves en aan een alternatief voor houtwinning, om het nieuwe mangrovebos niet opnieuw onder druk te zetten. De gemeenschap sprak Join For Water aan om de handen in elkaar te slaan. Beide partijen gingen met elkaar in dialoog om de problematiek in kaart te brengen en om samen naar duurzame oplossingen te zoeken.

Deze samenwerking leidde alvast tot een indrukwekkend resultaat: een gebied van 8 hectaren kreeg nieuwe aanplanting met mangrovebomen en op 13 hectaren werden snelgroeiende bomen als acacia, bamboe en eucalyptus aangeplant. Zij zullen dienen als brandhout en als bouwmateriaal.. Natuurlijk gingen aan deze concrete activiteiten heel wat overleg, bewustmaking en vorming rond onderhoudstechnieken vooraf. Per dorp zal een burgercomité toezien op het naleven van de herstelmaatregelen Enkel met een ruime omkadering kan je de duurzaamheid van een project als dit verzekeren.

Samuel

Een van de deelnemers was Samuel Ahouansou, 52 jaar en visser en vader van 10 kinderen. Hij vertelt: “We hadden in het dorp geen hout meer om vuur te maken en het terrein waar we jonge bomen aanplantten was niet begroeid, alles en iedereen passeerde daar, ook de runderen. Ik heb meegeholpen om de boompjes te planten. … . Join For Water heeft ons van bij het begin goed begeleid. Dat motiveerde ons, want we kregen uitleg en we zagen dat het project opgevolgd werd. We kregen ook een vergoeding voor ons werk. Heel positief is ook dat er vorming voorzien was over het belang van mangrovebossen en over het aanleggen van boomkwekerijen. Zo kunnen we in de toekomst het terrein verder beschermen, onderhouden en beheren. In de komende jaren zullen wij brandhout, schaduw en hout voor de bouw van onze huizen hebben. Wij organiseren ons ook om het werk voort te zetten, we hebben bijvoorbeeld een deel van onze vergoeding gebruikt om het terrein verder in te richten en meer planten te kopen. Het project heeft de levensomstandigheden en de voedselvoorziening van ons gezin verbeterd, omdat we een inkomen ontvingen. De aangeplante bomen zijn een rijkdom, waar onze generatie en de toekomstige van zullen profiteren.

 

En tot slot: graag wat cijfers?
–  800 leden van de lokale gemeenschap onder wie 126 vrouwen waren betrokken bij de activiteiten;
–  18.500 mangrovezaailingen vonden een plek op een oppervlakte van 8 hectare;
–  32.500 zaailingen van acacia, bamboe en eucalyptus zijn aangeplant op een oppervlakte van 13 hectare.

En nu is het aan de bomen: zaailingen zullen uitgroeien en hun rol in de natuur opnemen.