Ik steun
sluit

Nieuws

Wetlands als superhelden

(c) Join For Water

Bescherming van stedelijke wetlands voor duurzame toegang tot water en veerkrachtige gemeenschappen

 

Oeganda – Join For Water lanceerde recent een nieuw project dat wordt gefinancierd door de Conrad N. Hilton Foundation. Het project loopt van november 2023 tot december 2026.

Fort Portal City

De wetlands rond Fort Portal City zijn een cruciaal onderdeel van het stroomgebied van de Mpanga rivier. Deze wetlands zijn echte superhelden, want ze reguleren de watervoorziening en waterkwaliteit in het hele stroomgebied en werken als sponzen door overstromingswater te absorberen en weer langzaam af te geven.

Maar de expansie van menselijke bewoning, verstedelijking, industriële groei en omschakeling van land voor mijnbouw en landbouw hebben deze ecosystemen van onschatbare waarde aangetast. In de afgelopen twee decennia is ongeveer 60% van de permanente wetlandbedekking van de stad verdwenen.

Om deze situatie aan te pakken ondersteunt de Hilton Foundation een samenwerkingsproject dat Join For Water beheert, samen met onze partners Natural Resources Defense Initiatives (NRDI) en Kyaninga Forest Foundation (KFF), en in overleg met het Ministerie van Water en Milieu (Albert Water Management Zone; AWMZ) en de stedelijke dienst ‘Natuurlijke Hulpbronnen’ van Fort Portal.

Waar we naartoe willen

Het doel is de bescherming, het beheer en herstel van de wetlands van Fort Portal. Dit ambitieuze doel mikt niet alleen op het veiligstellen van de toegang tot waterbronnen op de lange termijn, maar ook op een grotere weerbaarheid van de gemeenschap tegen de gevolgen van klimaatverandering; Tegelijkertijd houdt het ook een pleidooi in voor het behoud van ecosystemen.

 

Belangrijkste acties

  1. Inventarisatie en opmaak actieplan: Inventarisatie van de wetlands van Fort Portal, met raadpleging van de betrokkenen, digitale cartografie en de formulering van een actieplan voor beheer en herstel van wetlands.
  2. Herstel van wetlands en toegang tot water: Het opstarten van proefprojecten op belangrijke locaties in combinatie met bewustmakingsactiviteiten om wetlands te herstellen en te beschermen, en de toegang tot water en andere gerelateerde ecosysteemdiensten te verbeteren.
  3. Integratie van wetlandbeheer in het ontwikkelingsplan van de stad: Dit zorgt voor een duurzame afstemming op de ambities van de stad op het gebied van duurzame ontwikkeling en bevordert klimaatmitigatie en -adaptatie in de regio.

Een stap in de richting van schoon water

Het herstel en de bescherming van de verdwijnende wetlands van Fort Portal gaat niet alleen over het behoud van ecologische habitats, het is een stap in de richting van het veiligstellen van schoon water, het vergroten van de veerkracht van de gemeenschap en het uitstippelen van een duurzaam pad naar een groenere, klimaatbestendige toekomst.

 

Met de financiële steun van: