cerrar

Join For Water

Agua para todos, porque te importa. Únete a nosotros!

Lee nuestro manifiesto

Activo en 9 países

Trabajamos en Bélgica, Benin, Burundi, Ecuador/Perú, Haití, Mali, Uganda y RD Congo.

Donde operamos

Historias

De weg naar erkenning als beschermd gebied

Het daadwerkelijk beschermen en herstellen van ecosystemen is een kernactiviteit voor Join For Water en zijn partners. Maar pleitbezorging bij organisaties en overheden rond dit thema is al net zo belangrijk. In Haïti werkt Join For Water daarom samen met AGRIBEL en GAFE.

Leer más
Más historias

Historias

Een nijpend probleem: tekort aan landbouwgrond

Mali is traditioneel een land waar akkerbouw gecombineerd wordt met bebossing en graasland voor vee. Een groeiend probleem daarbij is het grondbezit. In Mountougoula komen de traditionele gebruiken onder druk te staan door de toenemende bevolking.

Leer más
Más historias

Historias

Zandwinning in de Niger: zwaar en vervuilend werk

In het dorp Farabana verdienen de mensen hun dagelijkse kost met zandwinning. Dat is zwaar en gevaarlijk werk en de activiteiten vervuilen de rivier de Niger. Het is tijd voor actie.

Leer más
Más historias

Historias

Gedragsverandering voor beheer mangroves

Over gedragsverandering en hoe die te bereiken bestaan vele theorieën en modellen. Voor gedragsverandering in de wereld van de natuurbescherming bestaat een specifiek model. Onze partner Eco-Benin hanteert dit om te werken aan beheer van mangroves in een belangrijk natuurgebied.

Leer más
Más historias