Ik steun
sluit

Waar we actief zijn

Benin

(c) Caleb Obed Choucounou

Benin is een klein land in West-Afrika, waar het armoedecijfer hoogt blijft, ondanks recente economische groei. Het noorden leed de voorbije jaren onder langdurige droogtes en het zuiden kreeg af te rekenen met vernielende overstromingen. Boosdoeners zijn de klimaatverandering, verstedelijking, ontbossing, afbraak van mangroves, en een verhoogde vraag naar water en landbouwland.

De verstedelijking doet het watergebruik alleen maar toenemen. Het oorspronkelijke dichte woud is sinds 2013 met meer dan de helft afgenomen. Mangroves die langs de kust een natuurlijke buffer vormen tegen erosie en overstromingen, worden vernietigd.

 

3000 km

door Benin stromen veel rivieren, samen goed voor 3000 km

500 km

de Ouémé is 500 km lang
Benin Bienvenue Getuige

Getuigenis

In onze regio is het moeilijk om aan voldoende landbouwwater te geraken. De boeren kennen niet de technieken om het water van de Ouémérivier naar hun veld te brengen.

Bienvenue Djidenou, landbouwer, Benin

Join For Water werkt met zijn partners in de rivierbekkens van de Mono en de Ouémé, in het zuiden van Benin.

De vlaktes rond de Mono met de gemeenten Athiémé en Grand Popo zijn bedekt met bos, lage vegetatie, wetlands en mangroves. Het Mono-bekken is erkend door de internationale Conventie van Ramsar (1971) over het behoud van belangrijke watergebieden. De uitdagingen voor de regio zijn groot: overexploitatie van hulpbronnen, onvoldoende middelen om illegale houtkap of stroperij te bestrijden, gebrek aan kennis van ecologische en sociale uitdagingen, en aantasting van het milieu.

De zones rond de Ouémé met de gemeenten Aguégues, Adjohoun en Dangbo, zijn meer verstedelijkt en gecultiveerd, met veel landbouwgrond voor maïs en groenten, en talrijke kanalen voor lokaal transport. In het zuidelijke deel van het stroomgebied liggen wetlands en mangrovegebieden. Deze streek kampt onder meer met overstromingen, slechte landbouwpraktijken en grootschalige houtkap.

Een duurzaam beheer van ecosystemen wordt bemoeilijkt door conflicten over eigenaarschap van gronden. Wetlands zijn bijvoorbeeld administratief gezien staatseigendom, maar worden toch door privépersonen geclaimd.

 

Benin Ouémé rivier kanalen waterhyacint
De kanalen worden overwoekerd door de waterhyacint, wat het transport bemoeilijkt. (c) Caleb Obed Choucounou

 

Activiteiten

Een betere toegang tot ecosysteemdiensten, zoals water voor landbouw, en herstel van ecosystemen, daar draait het om. Samen met partners zoals Eco-Bénin zet Join For Water in op herbebossing en op agrobosbouw, waarbij bomen en struiken geplant worden op landbouwgronden. Die combinatie zorgt voor een betere waterhuishouding en vermindert erosie. De landbouwactiviteiten moeten stabielere inkomsten voor de boeren garanderen. De inwoners werken mee aan het verwijderen van de woekerende waterhyacint in de kanalen, zodat het transport via de kanalen vlotter verloopt en vissen voldoende zuurstof hebben.

De middenveldorganisaties krijgen vorming rond rechten en plichten zodat ze kunnen opkomen voor de bescherming van zoetwatervoorraden.

Tegelijk is het belangrijk om kennis op te bouwen en te verspreiden: onderzoek is nodig naar bijvoorbeeld energie uit biomassa of ecologisch verantwoord herstel van mangroves. Dit onderzoek neemt onze partner INSTI op zich.

 

Wat al voorafging

Join For Water is  actief in Benin sinds 1994 en werkte er samen met de partners aan het realiseren van toegang tot (drink-)water, een betere hygiëne, de begeleiding van de gemeenten als bouwheer van de drinkwaterinfrastructuur …  in de departementen Atacora en Alibori in het noorden, het centraal gelegen Donga en de regio Mono-Couffo in het zuidwesten.

Klemtoon lag steeds op het duurzaam beheer van de infrastructuur. Hiervoor leerden (drinkwater-)comités in te staan voor het onderhoud en herstel bij pannes, en het innen van de gebruikersbijdragen, essentieel om de toegang tot drinkwater te blijven garanderen.

Met aandacht voor efficiënte irrigatie werd er ook sterk ingezet op de tuinbouw en de voedselzekerheid, zoals in het departement Atacora.

Er kwamen verschillende latrines in scholen. Via sociale marketing werden  gezinnen overtuigd een familielatrine te bouwen, vooral in de departementen Mono, Couffo en Collines.

____________________

Met steun van de Vlaamse Overheid

 

Verhaal

Kanalen dienen niet alleen om over te varen

De bevolking die in de dorpen aan de oevers van de Wémé woont, is in sterke mate afhankelijk van de natuurlijke kanalen van deze rivier. Die kanalen zijn aan een schoonmaak of aan herstel toe, en dat over vele kilometers.

Lees meer
20 km

kanalen worden de volgende jaren schoongemaakt

37%

van de inwoners gebruikt de kanalen voor vervoer van en naar de markt

Meer verhalen

Verhaal

Gedragsverandering voor beheer mangroves

Over gedragsverandering en hoe die te bereiken bestaan vele theorieën en modellen. Voor gedragsverandering in de wereld van de natuurbescherming bestaat een specifiek model. Onze partner Eco-Benin hanteert dit om te werken aan beheer van mangroves in een belangrijk natuurgebied.

Lees meer
Meer verhalen

Verhaal

Herstel de mangrove en iedereen wint erbij

Mangroves zijn rijke ecosystemen, maar vaak worden ze bedreigd door houtkap. In het zuiden van Benin werkt Join For Water daarom op een dubbel spoor: de mangrove herstellen en een alternatief voorzien voor de behoefte aan hout.

Lees meer
800

mensen werkten mee aan het bomen planten

Meer verhalen

Verhaal

Betere productie van houtskool beschermt het bos

Voor wie geen andere brandstof heeft dan hout, zit er niet veel anders op dan bomen te kappen. Maar je kan er wel voor zorgen dat je zo efficiënt mogelijk omgaat met dat hout.

Lees meer
Meer verhalen

Verhaal

Te veel of te weinig water, altijd nefast voor de landbouw

Maak kennis met Ahoho en Ablogname, 2 dorpen in de gemeente Athiemé. Er wonen meer dan 4300 mensen, ongeveer fiftyfifty mannen en vrouwen. Het zijn vooral boeren en vissers, die steeds meer te lijden hebben onder de overstromingen van de Mono-rivier. De inwoners maken  bijna jaarlijks overstromingen mee, terwijl dat vroeger ongeveer om de vijf jaar was. De seizoenen zijn ook minder stabiel en de droge periodes duren langer, met dank aan de klimaatverandering.

Lees meer
8 hectaren

wetland worden hersteld

Meer verhalen

Kom in actie voor Benin

Met jouw steun bescherm je watervoorraden in Benin en zorg je voor betere levensomstandigheden voor de bevolking. Samen met onze Beninse partners creëer je belangrijke kansen voor mens en natuur. Jouw gift maakt écht een verschil!

Ik doe een gift