Ik steun
sluit

Nieuws

Te veel of te weinig water, altijd nefast voor de landbouw

Het is hard werken voor de boeren in de wetlands bij de Monorivier. (c) Caleb Obed Choucounou

BENIN – Maak kennis met Ahoho en Ablogname, 2 dorpen in de gemeente Athiemé. Er wonen meer dan 4300 mensen, ongeveer fiftyfifty mannen en vrouwen. Het zijn vooral boeren en vissers, die steeds meer te lijden hebben onder de overstromingen van de Mono-rivier. De inwoners maken bijna jaarlijks overstromingen mee, terwijl dat vroeger ongeveer om de vijf jaar was. De seizoenen zijn ook minder stabiel en de droge periodes duren langer, met dank aan de klimaatverandering.

De zone waar ze wonen is rijk aan wetlands. Join For Water werkt in 3 van deze wetlands, samen goed voor 8 hectaren. 120 boeren exploiteren ze voor hun landbouwactiviteiten. Maar de wetlands lopen vol door de overstromingen en de sedimenten zoals zand en klei die ze meebrengen. De overstromingen worden veroorzaakt door hevige regens en doordat de rivier de Mono buiten zijn oevers treedt tijdens het regenseizoen.

Op dit moment halen steeds meer boeren water voor hun gewassen via een klein boorgat uit de alluviale waterlaag (het grondwater dat zich in overstromingsvlakte langs de rivier bevindt). Dat gebeurt vooral aan het einde van het droge seizoen, voor de regen komt. Maar enkel de meer begoede landbouwproducenten kunnen zich dit veroorloven, de meest kwetsbare producenten zijn afhankelijk van regen of maken gebruik van de watervoorraden in de wetlands.

 

Je aanpassen is de boodschap

De kwetsbaarheid van de landbouwers dwingt hen ertoe gewassen met een zeer korte cyclus te produceren, die niet noodzakelijk de meest rendabele zijn. Bovendien zien de plaatselijke producenten er, bij gebrek aan technische kennis, steeds meer van af om oppervlaktewater te putten uit wetlands. Een te laag waterpeil in de rivier of de overvloed aan sedimenten maken de situatie erg lastig.

Join For Water en zijn partners herstellen deze wetlands en zoeken duurzame oplossingen. 3 activiteiten staan op de planning om de bevolking beter te wapenen tegen overstromingen en de boeren het droge seizoen vlotter te laten doorkomen:

  • de wetlands vrijmaken van overtollig sediment zodat meer water beschikbaar is voor het verbouwen van groenten, vooral tijdens de kritieke periode aan het einde van het droge seizoen;
  • een aarden dijk aanleggen om de dorpen te beschermen tegen de overstromingen, dit kan met de sedimenten die uit de wetlands zijn gehaald;
  • het grondwater in de overstromingsvlakte beter opslaan en laten aanvullen.

En het stopt niet bij deze concrete activiteiten op het terrein. Join For Water en zijn partners zullen via pleitbezorging en kennisdeling de gemeentelijke en bovenlokale overheden beïnvloeden om hun milieubeleid en -strategie aan te passen. Belangrijke elementen daarin zijn het statuut van de wetlands en de integratie van ecologisch beheer en bescherming tegen overstromingen.

 

Tekst: Francis Guyon