Ik steun
sluit

Eco-Benin

Eco-Benin wil de menselijke ontplooiing vooruithelpen. De organisatie doet dit door de natuurlijke hulpbronnen goed te beheren en te gebruiken voor eco-toerisme en ecologische ontwikkeling.

Eco-Benin is actief op 3 domeinen:

  • Advies bij duurzame of eco-ontwikkeling : haalbaarheidsstudies uitvoeren inzake ecologische ontwikkeling; een juridisch kader ontwikkelen dat de plaatselijke overheden helpt bij het beheer van de biologische hulpbronnen in hun gebied; initiatieven voor ecologische ontwikkeling in de sectoren voeding, gezondheid en ruimtelijk beheer.
  • Planning en beheer van eco-toeristische gebieden: opbouwen van lokale expertise in ruimtelijk beheer door de gemeenschap; uitwerken van plannen voor de ontwikkeling en het beheer van eco-toeristische gebieden; – opzetten en uitvoeren van lokale projecten ter bevordering van eco-toerisme.   
  • Sociale mobilisatie en opleiding: uitwerken van milieueducatie/communicatie;  zoals workshops over mariene biodiversiteit; bevorderen van (in)formeel onderricht in eco-toerisme; integratie van armoedebestrijding en gender in projecten voor het beheer van natuurlijke hulpbronnen.  

Als partner van Join For Water voerde Eco-Benin een diagnose uit en maakte het een activiteitenplanning op. In de gemeente Grand-Popo in het departement Mono – in het uiterste zuiden van Benin – werkt Eco-Benin aan het herstel en de verbetering van watergerelateerde ecosysteemdiensten. Ook het ecologisch herstel van de mangroves in deze gemeente hoort daarbij. Eco-Benin neemt daarnaast de organisatie op zich van de lokale beheergroepen rond burgerparticipatie en belangenbehartiging. 

 

Eco-Bénin organiseert onder andere herbebossingsactiviteiten. (c) Eco-Bénin
Eco-Bénin organiseert onder andere herbebossingsactiviteiten. (c) Eco-Bénin

 

Opgericht in 1999
Partner van Join For Water sinds 2022
Meer info op www.ecobenin.org