Ik steun
sluit

Social Watch Bénin

Social Watch is een ngo die burgers aanwakkert om de activiteiten van de overheid te controleren, en die beslissingen van de regering positief wil beïnvloeden.

De burgercontrole kan spelen op nationaal niveau maar ook op het niveau van de gemeenten. Social Watch streeft zo naar transparantie en verantwoordingsplicht.  Het geeft vorming over de rechten en plichten van de burger, maatschappelijk bewustzijn, burgertoezicht, het eisen van verantwoordingsplicht, pleitbezorging, en toezicht op begroting en investeringen.

Samen met Join For Water vormt Social Watch (boven-)lokale beheergroepen om burgerparticipatie en pleitbezorging mogelijk te maken.

 

Opgericht in 2005
Partner van Join For Water sinds 2022
Meer info op https://socialwatch.bj