Ik steun
sluit

Waar we actief zijn

Haïti

Haïti is gelegen op het eiland Hispaniola, naast de Dominicaanse Republiek. Het is een straatarm land, politiek instabiel en ten prooi aan allerlei natuurgeweld.

De klimaatverandering zorgt voor een heviger neerslagregime of langere droogteperiodes. Zowat jaarlijks tussen juni en november razen orkanen over Haïti, zij worden almaar heviger. In dit gebied van de wereld beeft de aarde geregeld. Gevolg: schade aan waterpunten, aardverschuivingen en modderstromen.

Vervuiling vormt een ernstige bedreiging voor de waterrijke ecosystemen in Haïti. Er is nauwelijks riolering, waterzuivering of afvalinzameling en latrines worden niet systematisch geleegd …

De afgelopen decennia groeide de bevolking snel aan,  maar landbouw en drinkwatervoorziening kunnen het tempo niet volgen.

2010

De gevolgen van de verwoestende aardbeving in 2010 zijn nog erg zichtbaar

50%

Slechts 50% van de bevolking heeft toegang tot veilig beheerd drinkwater
Haïti Nicolas Piervil ODRINO

Getuigenis

We overtuigen mensen om geen bomen meer te kappen, en begeleiden hen naar andere economische activiteiten.

Nicolas Piervil, Haïti, ODRINO

Join For Water is actief in de stroomgebieden van de Denisse, de Catinette en de Moustiques. Door de klimaatverandering en schade aan het milieu is de duurzaamheid van de watervoorraden bedreigd; het wordt steeds moeilijker om er toegang toe te krijgen, vooral in droge perioden.

Het landgebruik in elk van de stroomgebieden is vergelijkbaar, met een overwegend kruidachtige vegetatie, bebouwde gebieden in het laagland en verspreide stedelijke en bosgebieden. Bij de riviermondingen zijn nog stukken mangrovebos aanwezig, maar die worden ernstig bedreigd door verstedelijking en landbouw. Nochtans zijn mangrovebossen van enorme waarde: ze beschermen het land tegen stormen, overstromingen en erosie.

De stroomgebieden zelf zijn sterk aangetast door bodemerosie en verminderde waterinfiltratie. De overmatige exploitatie van de grondwaterlagen leidde er bovendien toe dat het zoute zeewater gemakkelijker kan binnendringen in de ondergrondse waterlaag en zo de zoetwatervoorraden verontreinigt.

 

Haïti weerstation
Dankzij de gegevens van het weerstation kunnen de boeren beter inschatten wanneer ze een gewas best zaaien. (c) Join For Water

Activiteiten

Join For Water en zijn partners streven naar het herstel en de bescherming van ecosystemen. Herbebossing is daarin belangrijk en beheercomités moeten ervoor zorgen dat de herbeboste gebieden in stand blijven. Het Vormingsinstituut Agribel voert onderzoek uit, verzamelt kennis en geeft vorming over technieken in agro-ecologie en duurzame exploitatie van natuurlijke rijkdommen.

Milieueducatie krijgt veel aandacht: er zijn opleidingen in agro-ecologie en over het belang en herstel van mangroven. Deze sensibilisering richt zich naar de gemeenschappen, beheercomités, scholen en overheden.

Voor het herstel van drinkwatersystemen, de aanleg van openbare latrines en het herstel van schoollatrines kan Join For Water rekenen op zijn partner ODRINO.

Burgers en organisaties krijgen vorming in het doen gelden van hun rechten, en in het pleiten bij de juiste instanties voor bescherming van de watervoorraden.

 

Wat al voorafging

Haïti is het eerste land waar Join For Water actief was. Aanvankelijk lag de focus op het bestrijden van armoede en voedselonzekerheid. Een duurzaam, rechtvaardig en participatief beheer van de watervoorraden en de sanitaire voorzieningen vormde de leidraad. Enkele regio’s waar Join For Water werkte: het noorden (Cap Haïtien), noordwesten (stroombekken van de rivier de Moustiques), Centraal Plateau (Saut d’Eau en Belladère), Artibonite (Terre-Neuve) en het zuiden (Camp Perrin), de stedelijke gebieden in Cap Haïtien en Port-au-Prince.

Ook water voor de landbouw kreeg veel aandacht, met bijvoorbeeld het voedselzekerheidsprogramma in Croix Fer, centraal gelegen.

In het stroombekken van de Moustiques en de kleinere stroomgebieden van zijrivieren, was en is dé aanpak het integraal waterbeheer, dat rekening houdt met alle gebruikers in het stroombekken, en erover waakt dat ook de toekomstige generaties van het water kunnen blijven genieten.

 

______

Met de financiële steun van:

Provincie Vlaams Brabant

Verhaal

De weg naar erkenning als beschermd gebied

Het daadwerkelijk beschermen en herstellen van ecosystemen is een kernactiviteit voor Join For Water en zijn partners. Maar pleitbezorging bij organisaties en overheden rond dit thema is al net zo belangrijk. In Haïti werkt Join For Water daarom samen met AGRIBEL en GAFE.

Lees meer
32

Haïti telt 32 beschermde gebieden

4,8%

van het Haïtiaanse grondgebied op zee is beschermd

Meer verhalen

Verhaal

"We kunnen ons zelfs geen kommetje bonen veroorloven"

De situatie in Haïti is al enkele maanden oververhit. In de grote steden demonstreren woedende mensen die overgeleverd zijn aan onveiligheid en de brandstofcrisis die nu al bijna twee maanden duurt. De economische activiteiten en het sociaal leven zijn stilgevallen.

Lees meer

Meer verhalen

Verhaal

Tipa Tipa, met kleine stappen vooruit

De mensen uit een situatie van voedselonzekerheid en honger halen, dat is geen gemakkelijke opdracht. In het noordwestelijke departement van Haïti treft voedselonzekerheid 57,7% van de mensen, dat ligt ver boven het nationaal gemiddelde van 45%. Join For Water werkt er met de steun van de Europese Unie aan een structurele oplossing. Action contra la Faim is onze partner op het terrein.

Lees meer
57,7%

van de inwoners van het departement Noordwesten verkeert in voedselonzekerheid

Meer verhalen

Verhaal

Een continu gevecht tegen voedselonzekerheid

Waar er te weinig water is, komt onvermijdelijk ook voedselonzekerheid om de hoek kijken. Dat is al het geval in het noorden van Haïti, in de regio Moustiques, Denisse en Trois-Rivières.

Lees meer
Meer verhalen

Verhaal

De boeren in Haïti voelen de klimaatverandering

In Haïti valt gemiddeld 1400 mm regen per jaar, maar er zitten behoorlijk wat schommelingen op. Sommige streken krijgen meer of net minder regen, en ook de periodes waarin de regen valt verschillen sterk. De hoeveelheid water voldoet niet aan de menselijke behoeften en aan die van de ecosystemen.

Lees meer
800 mm

1400 mm is de gemiddelde neerslag in Haïti, dat cijfer daalt tot 800 mm in de noordelijke regio

66.000

In de stroomgebieden waar Join For Water werkt, wonen 66.000 mensen

Meer verhalen

Verhaal

Klein en groot stroopt de mouwen op

Duizenden boompjes kregen al een plekje, nog meer boompjes ontkiemen of staan al klaar om geplant te worden door vele helpende handen: van schoolkinderen tot Haïtiaanse boeren in een van de droogste streken in het land.

Lees meer
4

animatoren sensibileren de leerlingen van 12 scholen

1000

boompjes zijn al geplant, maar er volgen er nog meer

Meer verhalen

Kom in actie voor Haïti

Met jouw steun bescherm je watervoorraden in Haïti en zorg je voor betere levensomstandigheden voor de bevolking. Samen met onze Haïtiaanse partners creëer je belangrijke kansen voor mens en natuur. Jouw gift maakt écht een verschil!

Ik doe een gift