Ik steun
sluit
Comité Bassin Versant Moustiques Haïti

CBVRMED

Sinds 2014 begeleidt het CBVRMED, het Stroombekkencomité van de rivier de Moustiques voor een Duurzaam gebruik, verschillende betrokkenen uit dit stroombekken. Het gaat daarbij over sensibiliseringsactiviteiten rond milieubescherming, bodembehoud en -bescherming en duurzaam beheer van de watervoorraden. Het CBVRMED werkt in het bijzonder met de vereniging van irrigeerders in het gebied. Binnen het stroomgebied moet elke partij immers rekening houden met de ander, zodat iedereen over voldoende water kan beschikken, zowel stroomop- als stroomafwaarts. Het stroombekkencomité neemt ook deel aan de agrometeorologie, wat betekent dat de boeren de hulpbronnen zon, wind, luchtvochtigheid, temperatuur en neerslag optimaal kunnen beheren om aan landbouw te doen.

Concreet voert het CBVRMED volgende activiteiten uit als partner van Join For Water:

  • de activiteiten van de verschillende partners plannen en opvolgen op het gebied van landbouw en drinkwater, belangenbehartiging, bescherming en behoud van hulpbronnen;
  • de gebruikers coachen om goede praktijken door te geven;
  • werken aan bewustmaking van het belang van de ecosystemen;
  • deelnemen aan het herstel van ecosystemen (mangroven, meren en bronnen).

 

Alle inwoners van het stroomgebied dragen hun boompje bij… ook de leerlingen van de scholen.

 

Opgericht in 2008
Partner van Join For Water sinds 2014