Ik steun
sluit

Nieuws

Klein en groot stroopt de mouwen op

Haïti – Duizenden boompjes kregen al een plekje, nog meer boompjes ontkiemen of staan al klaar om geplant te worden door vele helpende handen: van schoolkinderen tot Haïtiaanse boeren in een van de droogste streken in het land.

In Haïti werkt Join For Water verder in de stroomgebieden van drie rivieren: de Denisse, de Catinette en de Moustiques, gelegen in een erg droge streek in het noordwesten van Haïti. De natuur in deze regio is zwaar aangetast en vraagt een flinke duw in de rug om uit een neerwaartse spiraal te geraken. De bevolking groeit, en daardoor ook de nood aan voldoende voedsel: meer bomen worden gekapt om akkers te creëren. Maar een te intensieve landbouw in een droog klimaat leidt tot een bodem die amper nog voedingsstoffen bevat. In de natte seizoenen regent het dan weer heel hard, maar het water kan nauwelijks in de harde, uitgedroogde bodem dringen.

In deze zone streven Join For Water en zijn partners naar het herstel en de bescherming van ecosystemen. Herbebossing is daarin een belangrijke troef en beheercomités moeten ervoor zorgen dat de herbeboste gebieden in stand blijven. Veel aandacht gaat ook naar milieueducatie, zowel voor de gemeenschappen, beheercomités, scholen als overheden.

2 mensen die met hun voeten letterlijk in het veld staan vertellen over hun dagelijkse inzet.

 

Marc Jean Mathieu, animator ‘milieu’ op 3 scholen

Haïti landbouw boomkwekerij

” Ik ben animator rond het thema ‘milieu’ in 3 scholen in Passe Catabois. Ik doe dat in opdracht van het stroombekkencomité van de rivier Moustiques. Ik heb nog 3 collega’s, samen werken we in 12 scholen.

Ik heb tijdens de vakantie met de leerlingen zaden geplant in zakjes gevuld met aarde. Ik woon op 5 minuten van de school en ben ze dan elke dag water gaan geven, want dat is een delicaat werkje. Zo heb ik de boomkwekerij hier uitgebouwd.

We hebben veel fruitbomen geplant: mango, kersen, tamarinde, zuurzak, … Samen met het stroombekkencomité keken we welke bomen we zouden kiezen. We zijn met 1000 bomen begonnen, 900 daarvan hebben het gehaald. In een volgende fase gaan we nog 1500 boompjes planten.

De leerlingen nemen boompjes mee om thuis te planten, maar we krijgen ook steun van enkele mensen uit ons dorp die een stuk grond bezitten. Wij mogen dan die percelen bebossen, we kunnen nu alvast starten met een lot van 100 en een van 40 bomen. Dat is fijn, zo kunnen de kinderen ook de evolutie zien op deze stukken grond.

Het project GIRESECALM voorziet de aanplanting van 150.000 zaailingen, daarvoor zijn 138 mensen aan het werk in de boomkwekerijen, onder wie 86 vrouwen.

Ik ben blij met deze job, ik ben agronoom van opleiding en kan zo mijn kennis omzetten in de praktijk. Ik voel me nuttig en werk graag met kinderen, ik ben trouwens ook leerkracht.

De aanpak van integraal waterbeheer werkt voor mij. Want door onze ingrepen zal de kwaliteit van het water verbeteren en dus ook onze gezondheid. En zo beschermen we niet alleen het milieu maar ook ons leven.”

 

Clodius Desinor, landbouwer en voorzitter van het beheercomité van het meer Erné

Haïti landbouw “We merken hier een echte verandering in de seizoenen. Dit jaar hebben we te maken met een heel lange droogteperiode. We wachten met ongeduld op de regen. Ook erosie is hier een groot probleem: als het regent, regent het hard. De grond spoelt dan weg, samen met belangrijke voedingsstoffen om groenten te kunnen kweken. Zo wordt het onmogelijk om op deze percelen aan landbouw te doen. 

Join For Water en zijn partner ODRINO hebben ons getoond hoe we er voor kunnen zorgen dat de bodem niet meer wegspoelt. Dat kan met eenvoudige ingrepen, uit de natuur zelf. Stenen en de juiste planten houden de grond stevig vast. Vele inwoners namen deel aan de kombite of gemeenschapswerk en dat creëert een fijne dynamiek. We werken samen met Nicolas, de agronoom van ODRINO. Hij volgt het rendement op van onze percelen en op die manier zijn we ook piloot- en demonstratiesite. Met onze gemeenschap gaan we samen de percelen verder onderhouden.

Vandaag kan ik mijn landbouwactiviteiten al starten, want de grond waarin ik teel zal niet meer wegspoelen. Ik ben ik al begonnen met het planten van doperwten en wil binnenkort ook tomaten kweken. Met de opbrengsten uit de oogsten kunnen we de school betalen, of medicatie kopen voor onze kinderen.”

 

Foto’s: Céline Jacmain

 


Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Provincie Vlaams Brabant