Ik steun
sluit

Nieuws

"We kunnen ons zelfs geen kommetje bonen veroorloven"

De zaden worden verdeeld onder de groep vrouwen die het CBVRM begeleidt in Paskatabwa. (c) Céline Jacmain

HAÏTI – De situatie in Haïti is al enkele maanden oververhit. In de grote steden demonstreren woedende mensen die overgeleverd zijn aan onveiligheid en de brandstofcrisis die nu al bijna twee maanden duurt. De economische activiteiten en het sociaal leven zijn stilgevallen.

In het departement Noord-Westen waar Join For Water actief is, lijkt het leven er iets meer zijn normale gang te gaan, maar dat leven is er niet minder hard om. Een recent rapport van de overheid heeft het over 108.611 personen die zich in dit deel van Haïti in een noodtoestand bevinden en over 154.971 personen die niet over voldoende voedsel beschikken. En er zal niet snel verbetering komen, want de voedselprijzen blijven stijgen door inflatie, waardevermindering van de nationale munt (de gourde), door stijgende benzinekosten en door de onveilige situatie. Het gaat over stijgingen tussen 30 en 45% tegenover een dik jaar eerder. En over 5 jaar genomen, zijn de gemiddelde prijzen bijna verdubbeld. De oorlog in Oekraïne beïnvloedt zoals bekend de wereldmarkt van brandstof, graan en andere producten. Haïti is sterk afhankelijk van het buitenland voor deze producten en gezien de zwakke koopkracht, zullen de levensomstandigheden nog slechter worden.

Join For Water sluit zich daarom graag aan bij de campagne van de overheid om de boeren tijdens het herfst- en winterseizoen te ondersteunen met 3 ton bonen (pois de souche), 3 ton maïs en 6 ton sorgho. M. Luckner is lid van de Vereniging Irriganten van de rivier Moustiques, al jarenlang een partner van Join For Water, en hij getuigt: “Deze ondersteuning betekent een echte opluchting, want sommige mensen kunnen zich zelfs geen kommetje zaad voor bonen veroorloven, laat staan een hele emmer.”

En dan is er nog de droogte

De ondersteuningscampagne is zo mogelijk nog belangrijker doordat aan de huidige moeilijke situatie ook al een droogteperiode voorafging. De opbrengst van maïs en bonen was lager dan normaal, door het gebrek aan regen. Ook andere oogsten vielen tegen, er was minder voedsel en er kon minder verkocht worden op de markt.

Bij de officiële lancering van de overheidscampagne eind oktober, getuigde de directeur van het landbouwbureau van Jean Rabel (één van de 3 gemeenten die Join For Water begeleidt). Hij had het over de inspanningen van de lokale overheid om het zaaigoed tot op 100 km van de gemeente te brengen, ondanks de brandstofcrisis. Alle boeren zetten zich dan samen in om alles ter plaatse te brengen. Een ambtenaar van de departementale dienst voor landbouw (Direction Départementale Agricole du Nord-Ouest – DDANO) zei het zo: “Hongersnood ligt op de loer. De markten worden niet meer bevoorraad, omdat er geen benzine is. En wat er wel te koop is, is veel te duur. Als we niets doen, wordt het alleen maar erger.”

Het was de directeur van de DDANO die officieel het startschot gaf voor de campagne: “We werken voor 612.457 mensen die in dit departement wonen. Deze campagne zal, hopelijk, vrij snel inspelen op de noden: binnen een maand of 3 zou oogsten mogelijk moeten zijn, dan zijn er aardnoten, kalalu (okra), Kongo-erwten, zoete aardappelen en bonen. En we zullen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk boeren een emmer zaaigoed kunnen krijgen.”  Hij bedankte in het bijzonder Join For Water voor de samenwerking.

Join For Water benadrukte op zijn beurt het belang van een geïntegreerde aanpak van de stroombekkens om de landbouwgronden te beschermen. Onze collega’s waren ook blij met de grote aanwezigheid van de boeren zelf op deze lancering van het initiatief.

Intussen werd een landbouwspecialist van onze partner ODRINO overvallen, gelukkig zonder lichamelijke schade… en begon het te regenen. We moeten vooruit.

 

Extra ondersteuning voor 100 vrouwen

Het CBVRM, het comité van het stroombekken Moustiques, ondersteunt al een groep van 100 vrouwen om in 5 zones van het gebied de tuinbouwproductie te verbeteren. Deze vrouwen zullen ook van deze campagne genieten.

 

Haïti De vrouwen in Paskatabwa
Deze vrouwen staan er alleen voor om voor hun gezin voedsel te kweken. (c) Céline Jacmain

 

Het zijn vaak alleenstaande moeders met meerdere kinderen, zowat de helft van hen zou lijden onder voedselonzekerheid. Ze zijn opgetogen over deze ondersteuning, vooral ook omdat het zaaigoed van betere kwaliteit is dan wat ze gewoon zijn. Ze zullen ook grotere stukken land kunnen inzaaien, en een iets stabieler inkomen hebben. De vrouwen krijgen vorming over landbouwtechnieken, en ook over compostering en biologische landbouw, en over solidaire economie. Daarvoor is een Tipa Tipa opgericht, een spaar- en kredietgroep voor hun activiteiten. Lees daarover ook Tipa Tipa, stap voor stap.

We duimen dat er regen voldoende valt en dat een mooie oogst volgt, zodat ze hun gezinnen kunnen te eten geven en ook nog iets kunnen verdienen.

Originele tekst: Céline Jacmain

 

Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant

Provincie Vlaams Brabant