Ik steun
sluit

Waar we actief zijn

Mali

Mali is een West-Afrikaans land met hoge armoedecijfers en een snelle bevolkingsgroei.

De boeren combineren er veeteelt en landbouw in deels bebost gebied, maar dit systeem komt onder druk. Regen valt in Mali erg sporadisch en onregelmatig. De bevolking hangt voor water vooral af van het grondwater en van de Niger die op sommige plaatsen erg vervuild is.

Waterbeheer wordt steeds moeilijker en land en vegetatie lijden zwaar onder de klimaatverandering en verwoestijning.

Mali is al jaren politiek onstabiel en slachtoffer van oorlog en terrorisme, vooral in het noorden en het oosten van het land.

65%

van Mali is woestijn of half-woestijn

82%

Van 1960 tot heden heeft Mali 82% van zijn bosreserves verloren

De activiteiten van Join For Water en zijn partners concentreren zich op drie gemeenten: Baguinéda-Camp, Mandé en Mountougoula. Ze grenzen aan het hoofdstedelijke district Bamako en liggen in het bovenstroomgebied van de Niger. Baguineda en Mandé grenzen aan de Niger, Mountougoula niet. De gemeenten zijn sterk agrarisch, maar hoe dichter je Bamako nadert hoe meer verstedelijkte wijken je ziet.

De 3 gemeenten kampen met het risico op overstromingen, vervuiling, verstedelijking en ontbossing. Gemiddeld valt in deze regio rond de 950 mm regen per jaar. Mande en Baguineda zijn sterk afhankelijk van de Niger. Wanneer die in het natte seizoen breder wordt, kan er nog rijst verbouwd worden, maar in het droogseizoen dreigt watertekort.

 

Mali Landbouw Groenten
(c) Landry Mudugu

Activiteiten

Join For Water en zijn partners zetten sterk in op herstel en bescherming van de waterecosystemen zoals rivieroevers, stukken bos en landbouwgrond. Partner CSPEEDA zet hier zijn ervaring in. Boeren zullen slimme irrigatie gebruiken om het beschikbare water zo goed mogelijk te benutten.

Middenveldorganisaties en vertegenwoordigers van regionale staatsdiensten worden aangemoedigd en ondersteund om te pleiten voor een verbeterd recht op water, en voor goed beheer van de ecosystemen. Thema’s als grondeigendom en de ‘gebruiker betaalt’ komen daarbij aan bod.

Actieonderzoek over de lokale watercyclus, aquatische ecosystemen, slimme irrigatie en agrobosbouw moet de nodige kennis aanbrengen die in de activiteiten kan toegepast worden. De onderzoekscentra en partners ICRAF en IPR/FRA nemen dit op.

Op regionale en internationale ontmoetingen zullen verschillende betrokken partijen en niveaus kunnen uitwisselen en bijleren.

 

Wat al voorafging

Join For Water is actief in Mali sinds 1995. In de binnendelta van de Niger, regio Mopti, ging het  om toegang tot drinkwater, sanitatie en water voor de landbouw. Het bannen van je behoefte doen in de openlucht was prioriteit. Sensibilisering over hygiëne en gezondheid spoorde de gezinnen aan om een latrine te bouwen. Ook in de regio Nioro Nara tegen de grens met Mauritanië kreeg de bevolking meer toegang tot  drinkwater en sanitatie.

In Gemeente I en IV van Bamako stond drinkwatervoorziening en promotie van hygiëne en sanitatie centraal. Zo kwamen er o.m. 30 openbare tapplaatsen, beheerd door de wijkcomités. Ook kregen meer dan 1.000 huishoudens basisinfrastructuur voor de opvang en verwerking van afvalwater. Een ruimdienst voor de latrines zorgt voor meer hygiënische toestanden in de dichtbevolkte wijken.

Integraal Waterbeheer van de watervoorraden was al de leidraad voor activiteiten in Mountougoula. Boerengroepen kregen bv. vorming over teelttechnieken en de inrichting van de percelen.

Recent moest Join For Water zijn kantoor in Mopti sluiten wegens de onveilige situatie, maar de onze Malinese partner Action Mopti draagt verder zorg voor de drinkwaterinfrastructuur.

 

Onze partners in Mali

Verhaal

We kunnen eindelijk weer aan landbouw doen!

Deby Diarra is 50 jaar en woont met haar man en 7 kinderen in Sanankorobougou, een dorp in de landelijke gemeente Mountougoula, niet ver van Bamako. Al enkele jaren teelt ze samen met andere vrouwen groenten op een veld van 1 hectare. De vrouwen zijn aangesloten bij ‘Jigisèmè’, een vrouwenorganisatie met 165 leden.

Lees meer
4

waterputten werden dieper gemaakt

Meer verhalen

Kom in actie voor Mali

Met jouw steun bescherm je watervoorraden in Mali en zorg je voor betere levensomstandigheden voor de bevolking. Samen met onze Malinese partners creëer je belangrijke kansen voor mens en natuur. Jouw gift maakt écht een verschil!

Ik doe een gift