Ik steun
sluit
Mali Partner ENI ABT

ENI-ABT

ENI-ABT – Ecole Nationale d’Ingénieurs Abderhamane Baba Touré – is een hogeschool gevestigd in Bamako voor studenten energie, water en milieu, civiele bouwkunde, geologie en mijnbouw, industrie, telecommunicatie. Dit instituut heeft nuttige ervaring voor Join For Water op het gebied van drinkwater en sanitaire voorzieningen; kwaliteit en verontreiniging van oppervlakte- en grondwater; afvalwaterzuivering; beheer van vast afval en slib; sanering en herstel van verontreinigde grond; water en hydro-agrarische ontwikkeling.

 

Partner van Join For Water sinds 2022
Meer informatie :  ENI – ABT | Ecole Nationale d’Ingénieurs – Abderhamane Baba Touré