Ik steun
sluit
Partner Mali CNSFN Coalition nationale pour la sauvegarde du fleuve Niger

CNSFN

CNSFN staat voor Coalition Nationale pour la Sauvegarde du Fleuve Niger. Zoals de naam het zegt, is deze organisatie actief in het beschermen van de rivier de Niger in Mali. De kwaliteit van rivierwater en het bestrijden van de vervuiling, de verarming van de gronden in het rivierbekken, zijn de specialiteiten. CNSFN zet zit ook in voor de bescherming van kwetsbare ecosystemen. CNSFN werkt op lokaal, regionaal en (inter-)nationaal gebied.

Als partner van Join For Water werkt CNSFN vooral aan pleitbezorging. Bescherming van Niger in alle facetten staat op het programma, net als lobbywerk rond de wijziging van de nationale wetgeving die met de Niger te maken heeft. CNSFN zal ook via educatie en sensibilisering de mensen meer bewust maken en hen tonen dat ze een rol hebben als waakhond in het duurzame gebruik van de natuurlijke hulpbronnen.

 

Partner van Join For Water sinds 2022