Ik steun
sluit
Partner Mali CSPEEDA landbouw

CSPEEDA

CSPEEDA – Centre Sahélien de Prestation d’Etude d’Eco développement et Démocratie Appliquée – is een organisatie die werkt onder meer rond voedselzekerheid, beheer van natuurlijke hulpbronnen, sociale bemiddeling bij voorzieningen voor drinkwater/hygiëne/sanitair, efficiëntere irrigatie, belangenbehartiging, capaciteitsopbouw van gemeenschapsorganisaties, inkomensgenererende activiteiten…

Als partner van Join For Water concentreert CSPEEDA zich op water voor landbouw: hoe het irrigatiewater efficiënter inzetten, bestrijding van erosie, aandacht voor het sociale aspect, pleitbezorging rond water. CSPEEDA wil ook de sociale organisaties coachen en opgedane kennis verzamelen en verspreiden.

 

Mali Partner CSPEEDA water voor landbouw
De boeren leren gepaste technieken voor bijvoorbeeld het kweken van groenten. (c) CSPEEDA.

 

Opgericht in 2002
Partner van Join For Water sinds 2013
Meer info op 
www.cspeeda.org