Ik steun
sluit

Waar we actief zijn

Oeganda

Oeganda ligt in Oost-Afrika, op de evenaar. Het land kende de voorbije jaren een economische groei, maar blijft erg arm, met grote ongelijkheid tussen de bevolkingsgroepen.

Oeganda beschikt over waardevolle waterbronnen en ecosystemen. De klimaatverandering, de groeiende bevolking, de snelle verstedelijking en een falend water- en bodembeheer zorgen echter voor meer en langere droogteperiodes, overstromingen, een verlies aan biodiversiteit, ontbossing en het verdwijnen van waardevolle wetlands.

Omdat hout zowat de enige bron van energie en constructiemateriaal is, en de toenemende bevolking steeds meer hout nodig heeft, neemt de ontbossing snel toe. Op 100 jaar tijd ging 37% van de bossen in Oeganda verloren.

17%

17 % van de oppervlakte van Oeganda bestaat uit rivieren, meren of moerasland.

1,3°C

De laatste 50 jaar steeg de gemiddelde temperatuur met 1,3°C.
acteur yemi oduwale

Getuigenis

Ik vond het fantastisch om te zien hoe Join For Water het initiatief overlaat aan de inwoners van Oeganda, maar ook aan Oegandese ngo’s.

Yemi Oduwale, ambassadeur Join For Water
Lees de getuigenis

In Oeganda werkt Join For Water met zijn partners in de  stroomgebieden van de rivieren de Mpanga en de Semliki. De Mpanga stroomt in het westen van Oeganda, van het Rwenzori-gebergte door de stad Fort Portal, naar Lake George. De Semliki ontspringt in Lake Edward in DR Congo, stroomt noordwaarts langs de grens met Oeganda en mondt uit in Lake Albert.

Door de impact van de klimaatverandering en door de grote bevolkingsdruk zijn de stroombekkens onderhevig aan erosie, vervuiling door o.a. pesticiden, en verdwijnen er wetlands en bossen. Bijna driekwart van de Oegandezen doet aan landbouw en heeft meer land nodig voor het verbouwen van groenten en voor veeteelt.

 

Vrouw in boomkwekerij in Oeganda
Boompjes worden gekweekt om ontboste gebieden te herbebossen. © Joseph Muhumuza

 

Activiteiten

Toegang tot drinkwater en goede sanitaire voorzieningen blijft een aandachtspunt: er komen meer ecologische latrines die het grondwater en de rivieren minder vervuilen.

Samen met de partners herstellen en beschermen we wetlands, en vergroenen we het stedelijk gebied rond Fort Portal. In de stroombekkens wonen 120.000 mensen en de wetlands zijn erg belangrijk voor hen. De organisatie JESE sensibiliseert de gemeenschappen en betrekt hen bij de activiteiten. Onze partner NRDI heeft een groeiende expertise in boomplantactiviteiten en in rivier- en ecologisch herstel in de Rwenzori-regio.

We maken beleidsvoorstellen op om het belang van de ecosystemen onder de aandacht van de beleidsmakers te brengen. Hier levert vooral onze partner JESE een belangrijke bijdrage.

Join For Water werkt ook nauw samen met de universiteit van Fort Portal. Studenten vergroten hun kennis over de ecosystemen, doen aan onderzoek en delen hun kennis met collega’s in binnen- en buitenland.

 

Wat al voorafging

Join For Water startte in Oeganda in 2000 en verzette er samen met zijn partners heel wat werk in het stroomgebied van de Mpanga. De focus lag op sanitatie in de ruime zin van het woord: de aanlegplaatsen voor de vissers van Lake George kregen een make-over met nettere visverkoopplaatsen, er kwamen omheiningen voor het vee en aparte plaatsen voor het afval, toegankelijke en nette latrines zowel voor de gemeenschap als voor gezinnen, en de oevers van de Mpanga werden beter afgeschermd voor het vee.

Aan de drinkwaterkiosken kan je nu de klok rond water halen dankzij een betaalautomaat. Op de scholen was veel aandacht voor hygiëne en handen wassen. In verschillende dorpen kwam een einde aan de gewoonte om je behoefte  in openlucht te doen.

 


Met steun van de Vlaamse Overheid

 

 

 

Provincie Vlaams Brabant

 

Verhaal

Wetlands als superhelden

Join For Water lanceerde recent een nieuw project dat wordt gefinancierd door de Conrad N. Hilton Foundation. Het project loopt van november 2023 tot december 2026.

Lees meer
Meer verhalen

Verhaal

Participatie geeft grotere kans op slagen

OEGANDA – Nationale plannen voor waterbeheer in een stroomgebied moeten er zijn. Maar de bescherming van watervoorraden zal pas een feit zijn, wanneer ook de gemeenschappen helemaal mee zijn en hun zeg kregen.

Lees meer

Meer verhalen

Verhaal

Pleitbezorging voor extra impact

Watervoorraden beschermen en toegang tot water verbeteren. Dat is de missie van Join For Water in een notendop. Die missie houdt in dat we intensief samenwerken met partners en gemeenschappen om natuur te herstellen en de nodige infrastructuur te bouwen. Maar wist je dat ook pleitbezorging hier een belangrijke rol in speelt?

Lees meer

Meer verhalen

Verhaal

Een zusterband voor onderzoek en uitwisseling

Wie het nieuws volgt, heeft het vast al gemerkt: de gevolgen van de klimaatverandering zijn in Vlaanderen, en bij uitbreiding Europa, heel vergelijkbaar met die in landen in ontwikkeling. De oprichting van een ‘zusterband’ tussen een stroomgebied in Vlaanderen en een in Oeganda is daarom niet zo’n gek idee.

Lees meer

Meer verhalen

Verhaal

Acteur Yemi Oduwale bezocht onze activiteiten en partners in Oeganda

In oktober 2021 bezocht acteur Yemi Oduwale onze activiteiten en partners in Oeganda. Yemi wilde nagaanhoe hij samen met Join For Water meer bewustzijn kan creëren rond duurzaam watergebruik, de nood aan bescherming van onze zoetwaterbronnen en de toegang tot drinkwater voor iedereen. 

Lees meer
Meer verhalen

Verhaal

Meten is weten

Tot voor kort was veilig drinkwater voor de gemeenschappen van Mahyoro subcounty aan de rand van Lake George geen evidentie. Ze maakten gebruik van boorputten, putten water uit het meer en de rivieren of groeven naar grondwater in de buurt van hun huizen. Tot voor kort…

Lees meer
9

nieuwe drinkwaterpunten kwamen erbij in 2021

70

70% van de gezinnen werd geïnterviewd

Meer verhalen

Kom in actie voor Oeganda

Met jouw steun bescherm je watervoorraden in Oeganda en zorg je voor betere levensomstandigheden voor de bevolking. Samen met onze Oegandese partners creëer je belangrijke kansen voor mens en natuur. Jouw gift maakt écht een verschil!

Ik doe een gift