Ik steun
sluit

Nieuws

Pleitbezorging voor extra impact

Join For Water-medewerker Marion Iceduna tijdens een paneldiscussie (c) UWASNET

OEGANDA – Watervoorraden beschermen en toegang tot water verbeteren. Dat is de missie van Join For Water in een notendop. Die missie houdt in dat we intensief samenwerken met partners en gemeenschappen om natuur te herstellen en de nodige infrastructuur te bouwen. Maar wist je dat ook pleitbezorging hier een belangrijke rol in speelt? 

Pleitbezorging helpt ons om de impact van onze acties te vergroten. We gebruiken onze ervaringen en kennis om gesprekken aan te gaan met beleidsmakers over structurele beleidsnoden die onze missie verder kunnen ondersteunen en verbreden.  

Zo zijn we in Oeganda lid van een netwerk van middenveldorganisaties rond water en sanitatie (UWASNET). Het doel van dit netwerk is om ervaringen en inzichten te delen binnen de watersector, en gemeenschappelijk aanbevelingen te formuleren voor beleidsmakers. Binnen dit netwerk leidt Join For Water een werkgroep rond integraal waterbeleid, milieu en klimaatverandering. 

In september 2022 nam Join For Water deel aan het jaarlijkse UWASNET Forum, dat zich dit jaar richtte op de relatie tussen watervoorziening, sanitatie en klimaatverandering. Niet alleen  middenveldorganisaties waren hier aanwezig, maar ook het Ministerie van Water en Milieu en andere water-gerelateerde overheidsinstanties.

Actieve deelname

Onze Oegandese medewerkers namen actief deel aan het event, op verschillende manieren. We maakten deel uit van een paneldiscussie van experten, waar we de nadruk legden op de verbanden tussen de toegang tot water en de bescherming en het behoud van watervoorraden, als basis voor veerkrachtige gemeenschappen. Na afloop van deze sessie werd een engagement uitgesproken door verschillende aanwezigen van overheidsinstanties en het parlement om meer aandacht te hebben voor het beschermen van watervoorraden én -diensten.  

We droegen ook bij aan een presentatie met voorbeeld-interventies voor integraal waterbeheer en klimaatbestendige watersystemen, samen met andere organisaties actief in de Rwenzori regio in het westen van Oeganda (zoals Water For People).  

Tot slot organiseerden we zelf ook een sessie om te pleiten voor een duurzamer beleid voor de bescherming van bufferzones rond moerassen en rivieren. Binnen deze zones zullen we de komende jaren veel werken (zie ook hier). Dankzij deze sessie werden de uitdagingen rond duurzame bescherming van bufferzones onder de aandacht gebracht op nationaal niveau, en zal dit verder worden opgenomen door de verschillende aanwezige organisaties via de UWASNET-werkgroep. 

Kortom, een geslaagde dag! Beleid wordt nooit veranderd in één dag, maar door ervaringen en kennis uit te wisselen en te delen bouwen we mee aan een duurzaam water- en natuurbeleid voor de toekomst. Wordt vervolgd. 

 

Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Provincie Vlaams Brabant