Ik steun
sluit

Waar we actief zijn

Burundi

(c) Landry Mudugu

Burundi, gelegen in het Grote Merengebied, kende de voorbije decennia een hoge bevolkingsgroei en is één van de armste landen ter wereld. Het grootste deel van de bevolking leeft van overlevingslandbouw op de vele heuvels die Burundi rijk is.

De bevolkingstoename, ontbossing en intensieve landbouw hebben tot degradatie van de bodem en het milieu geleid. Daardoor is Burundi  blootgesteld aan droogte, overstromingen en erosie.

Burundi loopt sterk achterop wat betreft de SDG’s rond drinkwater en sanitatie.

40%

van de plattelandsbevolking heeft nog geen drinkwater op een half uur van huis

47%

van het bosareaal van Burundi ging verloren tussen 1990 en 2005

Getuigenis

De bron is nu beter ingericht, maar blijkbaar is de beschermde zone rond de bron nog niet groot genoeg.

Rose Minani uit Muhanza – Burundi

De brongebieden van de rivier Kajeke die naar de hoofdstad Bujumbura stroomt en van de Mucungwe die uitmondt in het Tanganyika-meer vormen het actieterrein van Join For Water en zijn partners. We werken in de gemeenten Bubanza en Isare, ten noorden en ten oosten van Bujumbura.

Het gebied heeft af te rekenen met droogte, watervervuiling en overstromingen. De ecosysteemgebieden gaan achteruit en hebben bescherming nodig zodat er voldoende water beschikbaar blijft.

Een tekort aan sanitaire voorzieningen en aan een goed onderhouden waterleidingnetwerk  zorgen voor een slechte waterkwaliteit. Watergerelateerde ziekten komen als gevolg daarvan nog vaak voor.

 

 

Burundi school latrineblok
AVEDEC en Join For Water installeren ecologische latrines op de scholen. (c) Katrien Van Hooydonk

Activiteiten

Herbebossing met inheemse soorten, agrobosbouw en maatregelen tegen erosie beschermen de ecosystemen zodat zij hun diensten kunnen blijven leveren: zuiver water, voedsel, water voor landbouw, opvang van overvloedige regenval … De partners Greening Burundi en ASREEBU hebben hier al ruime ervaring mee.

Uitbreiding van de drinkwaterinfrastructuur en professionalisering van het beheer vormen een tweede actiegebied. Het water zal vanuit de bronzones in de heuvels naar de gemeenten geleid worden, voor de bewoners, scholen, gezondheidscentra … Daarnaast promoot Join For Water ecologische latrines voor thuis en op school.

AVEDEC is al sinds 2008 onze partner, gespecialiseerd in drinkwater, sanitatie en hygiëne en met een grondige kennis van het beleid.

De lokale organisaties, overheden, gemeenschappen, scholen … krijgen ondersteuning en vorming op het gebied van ‘waterrechten’, over duurzaam beheer van de systemen, over (pleitbezorging rond) bescherming van watervoorraden en rivieren.

De Universiteit van Burundi staat in voor verder onderzoek rond bescherming en behoud van de watervoorraden, water- en bodembeheer.

 

Wat al voorafging

Join For Water is al sinds 1997 actief in Burundi , ook al gaat het soms moeizaam omwille van de impact van interne conflicten. De bevolking heeft des te meer nood aan ondersteuning.

In de provincie Ngozi, Gitega, Karuzi en Bujumbura Rural werd al intensief gewerkt aan de bescherming van bronnen, de aanleg van drinkwatersystemen, het herstel van drinkwaterpunten, de constructie van latrineblokken op scholen en publieke plaatsen …

Rode draad was steeds het Integraal Waterbeheer en de begeleiding van overheden en lokale organisaties voor een goed beheer van de diensten.

Door de burgeroorlog telt Burundi veel kwetsbare gezinnen met een weduwe als gezinshoofd. Deze gezinnen kregen extra ondersteuning bij de aanleg van een moestuintje, een systeem voor regenwateropvang, een beter kookvuur en wat pluimvee of geitjes.

_____

Join For Water ontvangt voor zijn activiteiten in Burundi de steun van:

Fonds Elisabeth et Amélie

Verhaal

Medewerker Joëlle Munezero over waterbeheer in Burundi

“We voelen de effecten van de klimaatverandering al verschillende jaren. Het opvallendst zijn de hevige regens en de hogere temperaturen. Het droge seizoen duurt ook veel langer, met kwalijke gevolgen voor de landbouw. Al deze zaken vinden hun weerslag in de economie, maar ook in de gezondheid van de bevolking: mislukte oogsten zorgen voor ondervoeding en na hevige regens zien we een toename van watergebonden ziektes zoals malaria.”

Lees meer
Meer verhalen

Verhaal

Schoon drinkwater verandert je leven

In sommige regio’s in Burundi heeft slechts 1 op 5 personen drinkwater dicht bij huis. Dat is ook zo in Bubanza waar Join For Water met zijn partner AVEDEC werkt aan een betere toegang tot water en sanitair.

Lees meer

Meer verhalen

Verhaal

Elk lapje grond telt

In de gemeenten Isare en Bubanza leveren meerdere bronnen drinkwater aan de gezinnen in de omgeving. Om te voorkomen dat ze opdrogen of vervuild raken, moeten ze beschermd worden. Daar is grond voor nodig, maar die is schaars in Burundi

Lees meer
Meer verhalen

Kom in actie voor Burundi

Met jouw steun bescherm je watervoorraden in Burundi en zorg je voor betere levensomstandigheden voor de bevolking. Samen met onze Burundese partners creëer je belangrijke kansen voor mens en natuur. Jouw gift maakt écht een verschil!

Ik doe een gift