Ik steun
sluit

Nieuws

Medewerker Joëlle Munezero over waterbeheer in Burundi

BURUNDI – Met de opbrengsten van onze eindejaarsactie willen we onder meer watervoorraden beschermen in Bubanza, waar de klimaatverandering al sterk voelbaar is.

We hadden een kort gesprekje met Joëlle Munezero, een van onze medewerkers in Burundi die het project opvolgt. Joëlle kijkt toe op de goede uitvoering van de activiteiten door de verschillende partners.

“We voelen de effecten van de klimaatverandering al verschillende jaren. Het opvallendst zijn de hevige regens en de hogere temperaturen. Het droge seizoen duurt ook veel langer, met kwalijke gevolgen voor de landbouw. Al deze zaken vinden hun weerslag in de economie, maar ook in de gezondheid van de bevolking: mislukte oogsten zorgen voor ondervoeding en na hevige regens zien we een toename van watergebonden ziektes zoals malaria.”

Hoe dragen onze activiteiten bij tot een betere beheersing van te veel en te weinig water?

“Allereerst willen we ervoor zorgen dat het regenwater niet zomaar wegspoelt. We beschermen zones voor een optimale infiltratie van regenwater. Dat doen we door bomen te planten – hun wortels leiden water in de grond – en door dwars op de heuvels grachtjes te graven. Zo kan het water beter in de grond dringen, spoelt vruchtbare grond niet weg, en worden akkers niet verwoest door modder die van de heuvels glijdt. De infiltratie zorgt er ook voor dat water beschikbaar blijft in droge periodes en dat bronnen niet opdrogen.

We beschermen ook bronnen door errond zones te vrijwaren waar bijvoorbeeld niet aan landbouw mag worden gedaan. Zo vermijden we dat het water vervuild raakt met meststoffen en pesticiden. Dat is zeker nodig, want de bronnen voeden de drinkwatersystemen in Bubanza.

Tenslotte zetten we ook in op agrobosbouw: die techniek combineert de aanplant van bomen en struiken met het kweken van gewassen; de bomen zorgen voor schaduw waardoor het water in de bodem minder snel verdampt. Daarnaast zorgen we ook voor kleine stuwtjes die water ophouden, dat later gebruikt kan worden om te irrigeren.”

Wat is de rol van de verschillende Burundese partners precies?

“Greening Burundi zorgt voor het kweken en aanplanten van bomen en zet zich in voor milieu-educatie. ADISCO focust op landbouw: ze ondersteunen landbouwfamilies en begeleiden landbouwcoöperaties. OAP is gespecialiseerd in het betrekken van de gemeenschappen bij de beschermingsmaatregelen. AVEDEC speelt een belangrijke rol in de activiteiten rond drinkwater, sanitatie en hygiëne.”

 

Meer weten over onze eindejaarsactie? Je leest er hier alles over!