Ik steun
sluit
Greening Burundi Partner

GREENING BURUNDI

Greening Burundi is een milieuorganisatie voor jonge Burundezen die zich vrijwillig inzetten voor het milieu. Ze werken actief rond duurzame ontwikkeling en zetten milieu-educatieprogramma’s op in scholen en in hun omgeving.

Greening Burundi werkt samen met lokale gemeenschappen in Burundi aan de herbebossing van ontboste gebieden met snelgroeiende boomsoorten en het systeem van boslandbouw, waarbij landbouwgewassen en bomen of struiken gecombineerd worden geteeld. Boeren ontvangen zaailingen, opleiding en steun voor hun herstelinspanningen.

De organisatie wil ook de ecosysteemdiensten rond water verbeteren door de brongebieden beter te beschermen. Om erosie tegen te gaan legt Greening Burundi infiltratiegeulen aan, die voor irrigatie dienen en overstromingen helpen te voorkomen. Greening Burundi produceert een ecologische meststof gemaakt van afval.

De organisatie brengt de bevolking elke donderdag samen om kennis en informatie over milieubescherming uit te wisselen en zo het bewustzijn bij de bevolking te vergroten.

Als partner van Join For Water is Greening Burundi actief bezig met de aanleg van boomkwekerijen met inheemse soorten; de aanplanting van jonge bomen, als hulpmiddel om de watervoorraden te beschermen en als anti-erosiemaatregel; de aanplanting van fruitbomen als middel tegen voedselonzekerheid; bewustmaking van de milieu-uitdagingen om naar een gedragsverandering te gaan; het organiseren van milieudagen op scholen.

 

Burundi partner GREENING BURUNDI
Greening Burundi: geëngageerde en enthousiaste jongeren die zich inzetten voor een betere omgeving. (c) Greening Burundi


Opgericht in 2017

Partner van Join For Water sinds 2022
Meer info op www.greeningburundi.org