Ik steun
sluit

AVEDEC

AVEDEC – Association Villageoise d’Entraide et de Développement Communautaire – werkt sinds 2002 in de sector WASH – water-sanitatie-hygiëne – en Integraal Waterbeheer. De organisatie is goed op de hoogte van het Burundese beleid en de strategie rond WASH en heeft goede contacten met de betrokken Agentschappen van de overheid.

AVEDEC wil de Burundese bevolking helpen om vlot toegang te krijgen tot een aantal basisdiensten. Het beheer van natuurlijke hulpbronnen is daarbij cruciaal, voor toegang tot water, hygiëne en water voor de landbouw. AVEDEC capteert waterbronnen en legt systemen aan om het drinkwater tot bij de mensen te brengen, en bouwt ecologische latrines voor de armste bevolkingsgroepen. Om de watervoorraden te vrijwaren wordt de bouw van drinkwatervoorzieningen gecombineerd met activiteiten die het milieu beschermen. Dat kan gaan over de aanplant van bomen in waterinfiltratiegebieden of de ontwikkeling van stroomgebieden om aanvulling van het grondwaterpeil mogelijk te maken. De animatoren van AVEDEC geven vorming over goede praktijken op het gebied van hygiëne en het gebruik van sanitaire voorzieningen.

AVEDEC is al vele jaren de partner van Join For Water in Burundi en blijft dit voor de komende jaren. De focus blijft liggen op drinkwatervoorziening en de bevordering van hygiëne en sanitaire voorzieningen. Maar AVEDEC zal hierbij het globale plaatje voor ogen houden dat ook de bescherming van de bodem en van de waterecosystemen inhoudt.

Burundi AVEDEC regenopvang
AVEDEC voorziet de gezinnen van een eenvoudig systeem om regenwater op te vangen. (c) AVEDEC

Opgericht in 2002
Partner van Join For Water sinds 2008
Meer info op www.avedec.org