Ik steun
sluit
Burundi partner OAP-Logo

OAP

OAP – Organisation d’Appui à l’auto-Promotion – is actief op 4 terreinen: 1) sensibilisering; 2) lokaal bestuur en decentralisatie; 3) lokale economische ontwikkeling en 4) toegang tot sociale basisvoorzieningen van goede kwaliteit.

De animatoren van OAP geven vorming aan de leden van lokale (boeren-)organisaties  over goed beheer en democratisch leiderschap. Ze moedigen mensen aan om hun rol op te nemen in de gemeenschap en vrouwen krijgen lessen alfabetisering. Veel aandacht gaat ook naar sociale cohesie en conflictbeheersing.

OAP geeft vorming aan het administratief personeel over het afleggen van verantwoording, behoorlijk bestuur en het beheer van openbare goederen. OAP ondersteunt de lokale gemeenschap bij het uitwerken van projecten, de opvolging en financiering ervan.

OAP werkt met de boeren rond behoud van de bodemvruchtbaarheid, het gebruik van verbeterde zaden en rassen, betere opvang van regenwater, het oprichten van micro-stuwdammen voor irrigatie in de heuvels, correcte opslag van de landbouwproducten … Met dit alles kan de productie groeien en kunnen de boeren extra inkomen verwerven.

Met de bouw van infrastructuur geeft OAP toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, drinkwater en tot markten voor de afzet van producten, via werken aan wegen en bruggen.  OAP ondersteunt de gemeenschappen zodat zij hun rechten kunnen uitoefenen.

In het partnerschap met Join For Water werkt OAP specifiek rond:

  • ondersteuning van gezinnen en producentenorganisaties bij het gebruik van goede landbouwpraktijken die de verontreiniging van watervoorraden beperken en een grotere weerbaarheid tegen klimaatverandering bevorderen. Cassave en zoete aardappel worden bijvoorbeeld in kleinere tuinen geteeld die gemakkelijk te besproeien zijn.
  • ondersteuning van de gemeenschappen bij hersteltechnieken voor ecosystemen;
  • werken aan bewustwording en beïnvloeding van het waterbeleid via pleitbezorging.
Burundi OAP partner
OAP is actief op vele terreinen, met zowel het bouwen van infrastructuur als het goed beheer ervan.


Opgericht in 1993

Partner van Join For Water sinds 2022, en eerder al van 2011-2015
Meer info op www.oapburundi.bi