Oeganda is gelegen op de evenaar, in Oost-Afrika, in de regio van de Grote Meren. Buurlanden zijn onder meer Rwanda en DR Congo. Oeganda heeft een snelgroeiende bevolking met vandaag ongeveer 40 miljoen Oegandezen, 8 keer meer dan 60 jaar geleden. De meerderheid woont in het centrum en het zuiden, vooral langs de oevers van het Victoria- en Albertmeer. Het land wordt al sinds 1986 geregeerd door president Museveni, wat voor een zekere politieke stabiliteit zorgt. Oeganda staat op plaats 162 van de lijst van de Human Development Index, en behoort dus ondanks zijn bodemrijkdommen tot de groep armste landen. De mensen leven er voornamelijk van landbouw en visvangst.

Toegang tot sanitatie
18%

Onze ambitie in Oeganda

De geïntegreerde aanpak van een gehele zone is erg waardevol gebleken en Join For Water zal op dezelfde wijze verder werken in Oeganda. Wat betreft sanitatie en hygiëne wil Join For Water nog meer inzetten op sociale marketing en de begeleiding van privé-partners, zodat elk gezin een oplossing vindt. Pleitbezorging, tot op nationaal vlak, blijft belangrijk.

Onze werking in Oeganda

In het Mpanga-bekken is al veel werk verzet. Het komt er nu vooral op aan om de lopende activiteiten duurzaam te maken en op te volgen. Een striktere planning en meer samenwerking tussen alle betrokken partijen moet zorgen voor een beter beheer van de watervoorraden. Landbouw krijgt als belangrijke economische activiteit meer aandacht, met lokaal Integraal Waterbeheer en een betere planning als leidraad. Ook voor de scholen is een volledige aanpak voorzien: daar komen Ecosan-latrines met handwastafel, een moestuin, en werkt Join For Water aan afvalbeheer.

In de nieuwe zone bij het Albertmeer maakten 3 Vlaamse studenten voor Join For Water een documentaire. Ze toont de enorme uitdagingen: milieuschade, zwerfvuil, een gebrek aan hygiëne en drinkbaar water, ongecontroleerd landgebruik, ... De documentaire sensibiliseert de bewoners en spoort hen aan om samen oplossingen te zoeken. Infrastructuurwerken zoals het aanleggen van waterpunten, publieke toiletten, werkplekken om vis schoon te maken, ... staan gepland. Goed beheer krijgt zoals steeds grote aandacht, met o.a. de oprichting en ondersteuning van gebruikersverenigingen. 

Onze partners in Oeganda

  • JESE - Joint Effort to Save the Environment
  • NRDI - Natural Resource Defense Institute
  • HEWASA - Health through Water and Sanitation

Financiering en ondersteuning

  • DGD - Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking
  • Co-Valent via Ondernemers voor Ondernemers
  • Provincie Limburg
  • Vlaamse overheid, Bos+ Tropenvia VPWvO
  • Wienerberger via Ondernemers voor Ondernemers
  • Sopra Steria