Ik steun
sluit

Waar we actief zijn

DR Congo

(c) CIDRI

De Democratische Republiek Congo is  qua oppervlakte zo groot als West-Europa. Het enorme land bezit heel wat natuurlijke rijkdommen, veel landbouwgrond, een immense biodiversiteit en het tweede grootste regenwoud, na het Amazonewoud.

Bijna driekwart van de 60 miljoen inwoners moet het met minder dan 2 dollar per dag stellen. Landbouw is voor de Congolezen de belangrijkste economische activiteit.

In 2020 ging 1,3 miljoen hectaren bos verloren, met schadelijke gevolgen voor het milieu zoals verlies aan biodiversiteit en voor miljoenen mensen die hun bestaansmiddelen bedreigd zien.

50%

Nog geen 50% van de bevolking heeft toegang tot drinkwater bij huis

15,9 miljoen

Tussen 2001 en 2020 is in DR Congo 15,9 miljoen hectare bos verloren gegaan

In DR Congo is Join For Water actief in 3 provincies: Ituri, Tshopo en Kwilu.

De provincie Ituri ligt in het noordoosten, op de westelijke oever van het Albertmeer, met aan de overzijde Oeganda. In Ituri woedde van 1999 tot 2007 een interetnisch conflict waarbij meer dan 50.000 mensen omkwamen. Eind 2021 verhevigden de conflicten opnieuw. De provinciehoofdplaats Bunia groeide door de toestroom van vluchtelingen uit haar voegen en kan niet voldoen aan de vraag naar meer drinkwaterinfrastructuur.

Naast Bunia werkt Join For Water in Ituri ook in de gemeente Nyamavi die tot het stroombekken van de Semliki behoort. Deze zone lijdt onder ontbossing, mijnbouw, vervuiling en ook onder gewelddadige conflicten.

In de provincie Tshopo is nog veel primair regenwoud aanwezig en stromen onder meer de rivieren de Tshopo en de Lindi die uitmondt in de Congostroom. Vervuilende mijnbouw en erosie zijn nefast voor de bosgebieden en waterlopen. Een bijkomende bedreiging is de ontbossing om grond te winnen voor landbouw. Join For Water concentreert zich op de gemeenschappen die in het gebied Bafwasende wonen.

In de provincie Kwilu bestaat een groot deel van het gebied Idiofa uit savanne. Er stromen vele rivieren zoals de zijrivieren van de Kasai en de Kwilu.  Ondanks hun aanwezigheid heeft de bevolking slechts beperkte toegang tot (drink)water. In de stad Idiofa loopt  de watervoorziening moeilijk. Onder meer door ontbossing verdwijnen bovendien sommige bronnen. Join For Water concentreert zich op het gebied Idiofa.

DR Congo Tshopo regenwoud
DR Congo bezit een enorme rijkdom aan water en woud… (c) Harald van der Hoek

Activiteiten

Join For Water werkt verder aan de uitbreiding van de drinkwaterinfrastructuur in de wijken van Bunia en aan de professionalisering van het beheer. CIDRI is op dit domein sinds 1989 onze ervaren partner.

We actualiseren de plannen voor stroomgebiedontwikkeling en werken met de lokale organisaties rond pleitwerk voor bescherming van bronnen en rivieren en duurzaam gebruik van water en land.

Join For Water doet met de boeren aan agrobosbouw en beschermt de brongebieden door ze met inheemse boomsoorten te beplanten. Op de scholen krijgen de leerlingen milieueducatie.

Rivieroevers worden beschermd en stukken regenwoud hersteld of beschermd zodat ze hun rol als ecosysteem optimaal kunnen vervullen. Duurzame exploitatie van het regenwoud en aanleg van drinkwaterinfrastructuur zijn ook essentiële onderdelen van de activiteiten in Tshopo en Kwilu. Partners hierin zijn Tropenbos RDC (Tshopo) en Faja Lobi (Kwilu).

Join For Water publiceert onderzoek en ervaringen over aquatische ecosystemen, het gebruik van hulpbronnen, bescherming van rechten … BOS+ is hierin een belangrijke partner.

 

Wat al voorafging

Join For Water is actief in DR Congo sinds 1982. De keuze viel op het noordoosten, op de provincie Ituri. De drinkwatervoorziening is een nationale bevoegdheid, maar gebieden ver van de hoofdstad dreigen uit de boot te vallen. In 1984 ontstond CIDRI, het Centre de l’Initiation au Développement Rural de l’Ituri, dat nog steeds de partner is van Join For Water. In Ituri bouwden we samen meer dan 10 grote drinkwatersystemen, waarvan het merendeel nog steeds functioneert.

Gaandeweg kwam een goed beheer van de systemen op het voorplan. Drinkwatercomités, bestaande uit gebruikers, staan in voor nazicht en herstellingen, voor het innen van de bijdragen en vertegenwoordigen de gebruikers.

Tussen 2003 en 2008, werkte Join For Water ook in de Kivu-regio. Lokale ngo’s deelden kennis en ervaring om de kwaliteit van infrastructuur te verbeteren, waterbronnen te beschermen en betere diensten te verlenen aan de bevolking. Vanwege de slechte veiligheidssituatie moest Join For Water de zone verlaten.

 

Verhaal

Beheer het bos dat je nodig hebt

Een bos is van onschatbare waarde voor de mens. Die moet als tegenprestatie dat bos goed beheren als hij er gebruik van wil maken. Samen met onze partners ondersteunen we in Tshopo drie gemeenschappen in gemeenschapsbosbouw.

Lees meer
3

gemeenschappen hebben in de provincie Tshopo een concessie voor een stukje regenwoud

Meer verhalen

Verhaal

Krachten bundelen voor water in Bunia

Drinkwater uit de kraan krijgen is niet zo eenvoudig als bij ons. De gezinnen moeten hun steentje bijdragen, letterlijk en figuurlijk.

Lees meer
16 km

km sleuven moesten gegraven worden voor de leidingen, dat is zwaar werk met de hand

17

nieuwe kiosken kwamen er bij

Meer verhalen

Verhaal

De echte eigenaar van het drinkwatersysteem in Mahagi is de bevolking

In Mahagi, in het noordoosten, was het drinkwatersysteem dringend aan een uitbreiding toe. De lokale bevolking is sterk betrokken.

Lees meer
20

Meer dan 20 jaar al werkt het drinkwatersysteem in Mahagi

Meer verhalen

Kom in actie voor Congo

Met jouw steun bescherm je watervoorraden in Congo en zorg je voor betere levensomstandigheden voor de bevolking. Samen met onze Congolese partners creëer je belangrijke kansen voor mens en natuur. Jouw gift maakt écht een verschil!

Ik doe een gift