Ik steun
sluit

Faja Lobi

De ngo Faja Lobi voert milieu- en sociale projecten uit in de DR Congo. Zo is er een programma voor herbebossing en agroforestry, om de klimaatverandering aan te pakken. Heel concreet wil Faja Lobi 100.000 hectare herbebossen in de hoge savannevlakten rond de stad Idiofa- provincie Kwilu – en in de kwetsbare brongebieden van de valleien.

ONG Faja Lobi speelt de rol van stabilisator, bemiddelaar en netwerker, om de bevolking mondiger te maken via bv. capaciteitsopbouw. De plattelandsvlucht brengt veel mensen naar steden als Idiofa, zonder infrastructuur, werk of diensten. Dit leidt tot conflicten over grondgebruik, economie en samenleven in het algemeen.

Als partner van Join For Water werkt Faja Lobi in Idiofa: aanleg van een bos van 200 ha om de watervoorraden ten westen en noorden van de stad te beschermen; beheer en duurzame exploitatie van de bossen die sinds 2012 al zijn aangelegd (meer dan 2 000 ha); opmaak van een studie die watervoorraden in het interventiegebied in kaart brengt en de problemen beschrijft;  aanleg van waterinfrastructuur rond de stad. Daarnaast is de technische en organisatorische capaciteitsopbouw van de partnerorganisatie ook een belangrijk onderdeel.

 

Partner van Join For Water sinds 2022
Meer info op https://www.fajalobi.org/