Ik steun
sluit
DR Congo Partner SAGE

SAGE

SAGE – Structure d’appui à la gestion de l’eau – is een overkoepelende beheerstructuur die onder impuls van Join For Water en CIDRI ontstond en officieel erkend is.  Deze koepelorganisatie groeide uit het lokale middenveld en telt 13 leden-drinkwatercomités, alle uit ITURI. SAGE biedt technische en administratieve ondersteuning aan de aangesloten beheercomités voor drinkwater. SAGE vertegenwoordigt hen ook bij overheden en behartigt de belangen van de watergebruikers.

Enkele van de activiteiten van SAGE:

  • Uitwisseling van ervaringen met andere organisaties over waterbeheer
  • Capaciteitsversterking van de leden op het gebied van administratief, financieel en technisch beheer
  • Andere comités sensibiliseren om zich bij SAGE aan te sluiten
  • Het depot voor reserveonderdelen uitbaten
  • Kleine werken uitvoeren voor verbetering van de infrastructuur
  • Relaties met overheidsdiensten onderhouden en versterken

Als partner van Join For Water blijft SAGE de drinkwatercomités ondersteunen en vormen. In samenwerking met andere partners en actoren voert SAGE pleitbezorging in verband met de bescherming en het behoud van de watervoorraden.

 

DR Congo SAGE partner
SAGE behartigt de belangen van de drinkwatergebruikers. (c) SAGE

 

Opgericht in 2018
Partner van Join For Water sinds 2018