Ik steun
sluit

Waar we actief zijn

Ecuador & Peru

(c) Bart Dewaele

Ecuador en Peru zijn elkaars buurlanden langs de westkust van Zuid-Amerika. Het zijn middeninkomenslanden, maar er heerst zeker nog extreme armoede.

Beide landen bestaan uit een kuststrook, regenwoud en Andesgebergte: er is een grote variatie in landschap en klimaat, en een enorme verscheidenheid aan natuurlijke rijkdommen. De landen zijn een belangrijke bronzone voor de Amazonerivier.

Maar de milieu- en watergerelateerde problemen zijn fors. Mijnbouw en olie- en houtindustrie leggen een grote druk op de landen en hun bewoners. Politieke spanningen, zwakke milieuregelgeving, ontbossing en klimaatverandering maken de situatie nog ingewikkelder.

In de Ecuadoraanse grondwet staat het recht op water ingeschreven. Join For Water en zijn Ecuadoraanse partners hebben die bepaling mee beïnvloed.

2008

In 2008 kwam het recht op water in de grondwet van Ecuador

60%

meer overstromingen in Peru sinds de jaren '70

Join For Water en zijn partners zijn actief in het stroomgebied van de rivier de Mayo-Chinchipe, op de grens tussen het noordoosten van Peru en het zuidoosten van Ecuador. Het grootste deel van de regio heeft een warm gematigd klimaat, met een hoge vochtigheidsgraad en hete zomers.

Het stroomgebied Mayo-Chinchipe vervult belangrijke functies voor mens en natuur, zoals het reguleren van de lokale watercyclus en het voeden van de bodems met voedingsstoffen via rivieren.

In het bovenste gedeelte vind je de typische Andes-páramo of veengebied dat als een spons water vasthoudt en CO2 opslaat. De lagere delen van de bekkens worden meer gebruikt voor veeteelt (Ecuador) en koffieplantages (Peru). Beide vormen van landbouw gebruiken veel water en kunnen nadelig zijn voor de beschikbaarheid en de kwaliteit van het water.

Ongeveer 73% van de bevolking in het stroomgebied heeft toegang tot leidingwater maar in sommige dorpen daalt dit onder de 20%.

 

Koeien in het berglandschap
Met de veetelers bekijken we hoe we de zone kunnen beschermen. (c) Bart Dewaele

Activiteiten

Join For Water en zijn partners werken aan het opstellen van beheerplannen, bakenen beschermingszones af, en herstellen het ecosysteem. Ze zoeken met de koffieboeren, veetelers en landbouwers naar betere landbouwmethoden, en doen aan agrobosbouw. Onze partner NCI is gespecialiseerd in het herstel van ecosystemen en al actief in de zone.

Door de bescherming van de ecosystemen, ook juridisch, kunnen die hun diensten zoals drinkwater blijven leveren. Onze partner Protos Andes heeft lange ervaring in het verzekeren en beheren van de toegang tot drinkwater, en speelt in op sociale verbinding en het claimen van het recht op water.

Verder komen er vormingen en uitwisselingen voor lokale organisaties, partners en andere betrokkenen.

 

Wat al voorafging

Join For Water startte zijn activiteiten in Ecuador in 1997 en liet Ecuador in 2016 in de goede handen van Protos Andes. Onder die naam zette de lokale equipe van Join For Water de activiteiten verder in Ecuador. Protos Andes bleef een partner van Join For Water.

Join For Water nam actief deel aan het proces dat uitmondde in een grondwet (2008) die privatisering van drinkwater verbiedt en water als een gemeen goed beschouwt.

Join For Water werkte intensief in de Andes-provincie van Cañar. De meeste gemeenschappen hebben er nu schoon drinkwater en verenigden zich met de drinkwatercomités in een overkoepelend platform dat samenwerkt met de lokale overheden. Voor de landbouw in de streek werd integraal waterbeheer de leidraad. Dezelfde aanpak gold voor Saraguro in de provincie Loja, nog zuidelijker gelegen.

Een tweede belangrijke zone voor Join For Water was de kustprovincie Esmeraldas, met de kantons Rio Verde en Muisne. Join For Water zorgde er mee voor dat achtergestelde bevolkingsgroepen ook toegang tot water en veilige sanitatie kregen.

In Peru was Join For Water nog niet eerder actief.

 


Met steun van Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Oost-VlaanderenMet steun van de Vlaamse Overheid

Verhaal

Akkoord tussen Ecuador en Peru over gedeeld stroomgebied

Op 11 november 2022 werd in Jaén (Peru) een belangrijk akkoord ondertekend voor een beter beheer van het stroomgebied van de Mayo-Chinchipe, een rivier die van Ecuador naar Peru loopt en die centraal staat in onze activiteiten in de Andes.

Lees meer
Meer verhalen

Verhaal

Leidi en Cindy over de Waterschool

In december werden de laatste workshops aan de binationale Waterschool gegeven. De 97 deelnemers – van wie de helft vrouwen – waren vertegenwoordigers van lokale watercomités, sociale leiders, parkwachters en jongeren die betrokken zijn bij ecologische initiatieven, gelegen in het stroomgebied Mayo-Chinchipe.

Lees meer
Meer verhalen

Verhaal

Vrouwendag: Victoria strijdt voor een beter leven voor vrouwen

Victoria en andere vrouwen richtten samen ‘La Chakra’ op, een vrouwenorganisatie in Pucarón in het zuiden van Ecuador. Victoria: “Onze organisatie werd in 2015 gesticht, om vrouwen meer economische autonomie te geven via landbouwactiviteiten en hun levenskwaliteit te verbeteren. In deze regio is er meer geweld tegen vrouwen dan elders in het land, en een vrouw die van haar man scheidt, valt dan ook plots zonder financiële middelen.”

Lees meer
Meer verhalen

Kom in actie voor Ecuador en Peru

Met jouw steun bescherm je watervoorraden in Ecuador en Peru en zorg je voor betere levensomstandigheden voor de bevolking. Samen met onze Ecuadoraanse en Peruviaanse partners creëer je belangrijke kansen voor mens en natuur. Jouw gift maakt écht een verschil!

Ik doe een gift