Ik steun
sluit

Nieuws

Akkoord tussen Ecuador en Peru over gedeeld stroomgebied

Verschillende actoren uit het stroomgebied waren getuige van de ondertekening van het akkoord. (c) Dries Moorthamers

PERU – Op 11 november werd in Jaén (Peru) een belangrijk akkoord ondertekend voor een beter beheer van het stroomgebied van de Mayo-Chinchipe, een rivier die van Ecuador naar Peru loopt en die centraal staat in onze activiteiten in de Andes.

Peru en Ecuador hebben jaren geleden een vredesakkoord ondertekend, maar helaas zijn er conflicten in de stroomgebieden op de grens. José Oswaldo Ganzhi Tacuri van het departement Milieu, Water en Ecologische Transitie (Ecuador) zette zich mee in voor de totstandkoming van het akkoord: “Peruanen die in het benedenbekken wonen ondervinden de gevolgen van hoe in het bovenbekken – in Ecuador – met water wordt omgesprongen. Wie in het benedenstrooms woont, krijgt te maken met een verminderde waterkwaliteit én -kwantiteit en trekt daarom naar hoger gelegen gebied. Maar door een te grote druk in het bovenbekken verarmt daar de bodem. Het binationaal waterakkoord wil tot engagement en oplossingen komen.”

De ondertekening gebeurde in aanwezigheid van meer dan 150 actoren uit het stroomgebied dat door Ecuador en Peru gedeeld wordt. Via het akkoord engageren de partners zich onder meer voor gezamenlijke coördinatie; voorkomen van verontreiniging; inrichting van beschermde (natuur)gebieden; afwijzen van winningsactiviteiten die het ecosysteem onder druk zetten (zoals mijnbouw); bevordering van participatie in het beheer (met sterke vertegenwoordiging van lokale actoren, vrouwen, jongeren boeren…); promotie van de binationale waterschool om kennis onder de actoren in het stroomgebied te bevorderen; bewust watergebruik.

Het akkoord kwam er onder impuls van onze partner Protos Andes, in samenwerking met andere actoren van het CUIDAR(*)-project. Helder Solis, coördinator van Protos Andes: “We willen een compromis vinden voor een beter beheer van onze gedeelde hulpbronnen, voor de bescherming van gedeelde watervoorraden, voor de zorg voor water en de ecosystemen. De overeenkomst is ondertekend door de regeringen van Peru en Ecuador, maar ook door de lokale regeringen van het binationale stroomgebied. Het is zonder twijfel een belangrijke stap voor het goede beheer van het binationale stroomgebied van de Mayo-Chinchipe rivier.”

  

(*) CUIDAR – is het samenwerkingsverband tussen onze diverse partners in Ecuador en Peru: Protos Andes, Naturaleza y Cultura Internacional, Gobierno Regional Cajamarca, Universidad Nacional de Loja, Universidad Nacional de Jaén, Trias, Bos+.