Ik steun
sluit

Protos Andes (vroeger: Protos EC) draagt bij tot een rechtvaardige samenleving met zijn inspanningen voor participatief, billijk en duurzaam waterbeheer. Protos Andes werkt met de gebruikers mechanismen uit die hun rechten waarborgen. De organisatie zet ook acties op om invloed uit te oefenen op het overheidsbeleid. Protos Andes beschikt over een sterk netwerk van lokale, nationale en regionale spelers.

Als partner van Join For Water in Ecuador/Peru coördineert Protos Andes de activiteiten in beide landen en werkt het specifiek aan capaciteitsopbouw (goed beheer van de watervoorraden), belangenbehartiging en leerprocessen van alle betrokken partijen.

Protos Andes ontstond in 2016-2017 toen Join For Water zijn activiteiten in Ecuador stopzette en overdroeg aan de lokale equipe. Collega’s werden partners.

Protos EC heeft een lange ervaring in dienstverlening voor drinkwater en blijft pleiten voor het recht op water voor iedereen.
Protos Andes heeft een lange ervaring in dienstverlening voor drinkwater en blijft pleiten voor het recht op water voor iedereen. (c) Protos Andes

Opgericht in 2016
Partner van Join For Water sinds 2016
Meer info op Protos Andes – Startpagina | Facebook 

Más información sobre el proyecto de emergencia Covid con el apoyo de la Unión Europea y AECID.