Ik steun
sluit

Nieuws

Leidi en Cindy over de Waterschool

Cindy Diaz Horna: "De cursussen van de Waterschool zijn didactisch en interactief, er is de mogelijkheid om in groepen per stroombekken te werken en dat maakt het mogelijk om verschillende realiteiten, problemen en oplossingen te leren kennen."

ECUADOR/PERU – In december werden de laatste workshops aan de binationale Waterschool gegeven. De 97 deelnemers – van wie de helft vrouwen – waren vertegenwoordigers van lokale watercomités, sociale leiders, parkwachters en jongeren die betrokken zijn bij ecologische initiatieven, gelegen in het stroomgebied Mayo-Chinchipe. 

Leidi Tatiana Catillo Loaiza is 26 jaar, woont in Valladolid (Ecuador) is voorzitster van een associatie van 44 veeboeren (Asociación de Ganaderos de la Region Sur Oriental del Ecuador) en studeerde aan de Waterschool. Ze werd door een medewerker van Protos Andes (een partner van Join For Water) aangespoord om zich aan de Waterschool in te schrijven. “De veeteelt vervuilt de watervoorraden. Veeboeren zijn niet echt bezig met waterkwaliteit, ze nemen geen voorzorgen, ze voelen zich niet verantwoordelijk, maar de mensen die benedenstrooms wonen zijn natuurlijk wel de dupe van hun activiteiten. De waterkwaliteit en -hoeveelheid is er lager. Aan de Waterschool leerden we hoe we tot oplossingen kunnen komen en die kennis delen we nu met de boeren in de regio. Samen met hen planten we fruit- en loofbomen. Daarnaast beperken we het graasoppervlak, zodat het vee minder ruimte inneemt. Zo moet minder bos gekapt worden, maar het vee moet natuurlijk ook voldoende kunnen eten. Daarom werken we nu met ander, beter veevoeder. Sinds onze ingrepen merken we echt al een verschil in waterkwaliteit en -kwantiteit. De workshops aan de Waterschool vonden afwisselend in Ecuador en Peru plaats. In de voormiddag kregen we theorie, in de namiddag leerden we hoe we die theorie in de praktijk kunnen omzetten. Het belangrijkste dat ik hier geleerd heb is natuurlijk dat we allemaal verantwoordelijk zijn om goed met ons water om te springen, dat we het moeten beschermen. Die boodschap wil ik ook echt zelf uitdragen naar alle mensen met wie ik samenwerk.”

 

Leidi Tatiana Catillo Loaiza: “Het belangrijkste dat ik hier geleerd heb is natuurlijk dat we allemaal verantwoordelijk zijn om goed met ons water om te springen, dat we het moeten beschermen. Die boodschap wil ik ook echt zelf uitdragen naar alle mensen met wie ik samenwerk.”

 

Ook Cindy Diaz Horna uit Chontalí (Peru) studeerde aan de Waterschool. “Ik werk als vrijwilliger rond milieueducatie, organiseer avontuurlijke excursies voor toeristen en engageer me voor empowerment van vrouwen. Daarnaast ben ik een gemeentelijke parkwachter in mijn district en zet ik me in voor natuurbehoud. Toen een medewerker van Naturaleza y Cultura Internacional (een partner van Join For Water) me contacteerde om te vragen of ik geïnteresseerd zou zijn om de wateropleiding te volgen, heb ik geen seconde getwijfeld, want het waterthema interesseert me enorm. Ik vind dat de wateruitdagingen ons allemaal aangaan. Water is een mensenrecht, maar het wordt op zoveel plaatsen in de wereld geschonden. We moeten als samenleving nog heel wat doen om dat te verbeteren, en ik draag er graag aan bij. De cursussen van de Waterschool zijn didactisch en interactief, er is de mogelijkheid om in groepen per stroombekken te werken en dat maakt het mogelijk om verschillende realiteiten, problemen en oplossingen te leren kennen.”

 

Met de steun van

Provincie Oost-Vlaanderen