Ik steun
sluit

Steun ons

Meer nalaten via uw testament

(c) Stéphane Brabant

Agnes De Coster

Getuigenis

Het is geruststellend om te weten dat onze nalatenschap goed besteed zal worden. Water is het meest kostbare dat we hebben op aarde: laten we er zorgvuldig mee omspringen en laten we het vooral delen met iedereen.

Agnes De Coster nam Join For Water op in haar testament

Door een goed doel zoals Join For Water op te nemen in uw testament geeft u méér mensen waar ze van nature recht op hebben: water.

Een erfenis of schenking aan een goed doel zoals Join For Water is een genereus gebaar. Met uw nalatenschap, groot of klein, maakt u de wereld net dat stukje beter voor de volgende generaties. Ook voor hen blijven schoon water en een rijke natuur essentieel om te overleven.

 

Join For Water in uw testament: onze belofte

Neemt u Join For Water op in uw testament, dan beloven wij u het volgende:

  • Uw erfenis laat kwetsbare natuur herleven en verzekert de toegang tot schoon water voor toekomstige generaties.
  • Join For Water is opgenomen in de lijst van erkende goede doelen. U kan rekenen op professionalisme en daadkracht. Uw nalatenschap wordt efficiënt en met grote zorg besteed. Lees meer over ons financieel beheer.
  • Als u dat wenst, gebruiken we uw nalatenschap enkel voor een specifiek land of een thematiek die u na aan het hart ligt. Neem contact op om dit verder te bespreken.
  • Join For Water betaalt in Vlaanderen 0% erfbelasting. 100% van wat u ons via uw testament nalaat, komt terecht bij de gemeenschappen die er het meest nood aan hebben.

 

Steeds meer mensen nemen een goed doel op in hun testament. Overweegt u (een deel van) uw vermogen na te laten aan Join For Water? Jasmine Kestens is onze verantwoordelijke voor schenkingen en legaten en maakt graag tijd om uw vragen te beantwoorden. Join For Water is aangesloten bij testament.be en kan zo een beroep doen op deskundig advies van verschillende notariële juristen.

Contacteer Jasmine Kestens en plan een afspraak bij ons op kantoor of bij u thuis. Een jurist kan op maat van uw noden meer informatie verschaffen over het opmaken van een testament en de mogelijkheden om (een deeltje van) uw nalatenschap te schenken aan Join For Water.

In deze brochure vindt u alvast meer uitleg over de mogelijkheid om Join For Water te steunen via een legaat.

Join For Water in uw testament?

Jasmine Kestens is verantwoordelijk voor schenkingen en legaten en beantwoordt graag al uw vragen.

FAQ

Wat gebeurt er met uw bezittingen wanneer u er niet meer bent? Als u er voor kiest om geen testament op te stellen, dan gaat uw nalatenschap automatisch naar uw wettelijke erfgenamen. Dat zijn in de eerste plaats uw echtgeno(o)t(e), kinderen, kleinkinderen of ouders. Daarnaast zijn ook uw bloedverwanten in zijlijn wettelijke erfgenamen: uw broers, zussen, neven, nichten, nonkels, tantes… Als u geen wettelijke erfgenamen heeft, gaat uw hele nalatenschap naar de staat.

Als u bepaalde zaken in verband met uw erfenis wil preciseren, dan is het belangrijk dat u een testament opmaakt. U voorkomt er onduidelijkheden mee en kan gerust zijn dat alles op een goede manier geregeld is. Uw wilsbeschikking gaat vanzelfsprekend pas in uitvoering na het overlijden.

U kan zelf een testament met de hand schrijven en ondertekenen, maar aangeraden wordt om het door uw notaris te laten opmaken. Dat is doorgaans een eenvoudige kwestie. De juridische formulering en de bewijskracht van een notarieel testament zijn gegarandeerd zodat geen twijfel kan ontstaan over de uitvoering van uw laatste wens. Uw notaris registreert uw testament bij het Centraal Register voor Testamenten.

U kan uw testament op elk moment in uw leven aanpassen.

Om te voorkomen dat goede doelen minder inkomsten ontvangen door de afschaffing van het duolegaat, heeft de Vlaamse regering beslist dat erkende goede doelen zoals Join For Water voortaan 0% erfbelasting moeten betalen op nalatenschappen. Dat is goed nieuws, want zo gaat een groter deel van de erfenis naar de werking in het Zuiden.

Op nalatenschappen van erflaters uit Wallonië betaalt Join For Water 7% belastingen. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat 12,5%.

Op 1 juli 2021 werd een wijziging in het Vlaamse erfrecht van kracht, waardoor het duolegaat werd afgeschaft. Een duolegaat was een techniek die het mogelijk maakte om, door een goed doel als algemeen legataris aan te stellen, een lagere erfbelasting te verkrijgen voor zwaar belaste erfgenamen. Deze regeling werd afgeschaft en zal geen fiscaal voordeel meer opleveren.

Heeft u een testament opgesteld met een duolegaat? U kijkt dit best zo snel mogelijk na met uw notaris. Doe dit tijdig, want uw testament zal niet meer uitvoerbaar zijn als het niet werd aangepast in lijn met de erfrechtregeling.

Woont u als erflater in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan verandert er niets. In dat geval kan u nog steeds een duolegaat inschrijven in uw testament.

Indien u in Vlaanderen gedomicilieerd bent kan u geen duolegaat meer opnemen in uw testament. Het duolegaat kan enkel in een testament worden opgenomen als u in Wallonië of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

Ook als u bij leven een schenking doet aan het goede doel, is het belastingtarief in Vlaanderen 0%. In Brussel en Wallonië is dat 7%.

Een genereus gebaar, waarvoor bijzonder veel dank. Het staat u uiteraard vrij ons al dan niet te informeren. Zijn we op de hoogte, dan kunnen we u, als u dat wenst, inlichten over onze resultaten en kunnen we u vrijblijvend uitnodigen op infodagen of andere evenementen.

Meer weten? Jasmine Kestens is de contactpersoon voor legaten : jasmine.kestens@joinforwater.be